DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.38.2018.141821

АСПЕКТИ ФОЛЬКЛОРНОЇ СИМФОНІЗАЦІЇ В ОРКЕСТРОВІЙ ТВОРЧОСТІ ЛЕВА КОЛОДУБА НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ КАМЕРНОГО ЦИКЛУ «СІМ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ»

Lidiia Makarenko

Анотація


Мета роботи – здійснити дослідження особливостей фольклорної симфонізації в оркестровій творчості Л. Колодуба на основі музикознавчого аналізу камерного струнного циклу «Сім українських народних пісень». Методи дослідження полягають у застосуванні компаративного, історико-логічного та теоретичного методів. Зазначений методологічний підхід дозволяє здійснити аналіз камерного циклу через призму індивідуальної манери творчого мислення Лева Колодуба та стильових особливостей використання фольклорного мелосу в українській музичні культурі. Наукова новизна полягає у виявленні характерних стильових ознак та авторських методів переосмислення фольклору в оркестровій творчості Л. Колодуба на основі музикознавчого аналізу камерного струнного циклу «Сім українських народних пісень» та в розробці фундаментальної проблеми українського музикознавства «композитор і фольклор». Висновки. Л. Колодуб, використавши у циклі як цитати із народної пісенної творчості, так і власні мелодії, що наближені до автентичного першоджерела, створив твір, де фольклор набуває глибокого філософського змісту та відтворює ментальний рівень буття української нації. Симфонізація народної музики в даному опусі відбувається завдяки стильовій трансформації формоутворюючих елементів національного музичного фольклору, таких як: мелодія, гармонія, ритм, фактура та ін.

Ключові слова


Лев Колодуб; неофольклоризм; фольклор; стиль; симфонізація; трансформація; «Сім українських народних пісень»; українська музика; оркестр; фольклор; мелос; пісня; камерний оркестр; народна музика

Повний текст:

PDF

Посилання


Bila, K. (2011). Genre-stylistic model of instrumental concert and conceptual foundations of a composer’s interpretation (case study of L. Kolodub’s works). D.Ed. Kyiv National Music Academy of Ukraine.

Denysenko, M. (2006). Levko Kolodub: pages of creative life (articles, studies, memoirs). Naukovyi visnyk Natsionalnoi Muzychnoi Akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho [Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine], issue 50, pp. 154–157.

Zahaikevych, M. (1973). Levko Kolodub. Creative portraits of Ukrainian composers. Kyiv: Muzychna Ukraina.

Makarenko, L. (2015). Folk principles of Lev Kolodub’s orchestral creativity. Vinnytsia: Nova Knyha.

Mukha, A. (1963). Ukrainian Carpathian rhapsody by L. Kolodub. Kyiv: Mystetstvo.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Біла К. С. Жанрово-стильова модель інструментального концерту та концепційні засади композиторської інтерпретації (на прикладі творів Л. М. Колодуба) : дис. канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Біла Катерина Сергіївна – Київ, 2011. – 204 с.

Денисенко М. Про деякі особливості оркестрового стилю Левка Миколайовича Колодуба / М. Денисенко // Науковий вісник НМАУ ім. П. І.Чайковського. – Київ, 2006. – Вип. 50. – С. 154–157.

Загайкевич М. П. Левко Колодуб. Творчі портрети українських композиторів / М. П. Загайкевич. – Київ : Музична Україна, 1973. – 57 с.

Макаренко Л. Фольклорні засади оркестрової творчості Лева Колодуба / Л. Макаренко. – Вінниця : Нова Книга, 2015. – 220 с.

Муха А. Українська карпатська рапсодія Л. Колодуба. / А. Муха – Київ: Мистецтво, 1963. – 33 с.

Copyright (c) 2018 Лідія Петрівна Макаренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.