DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.37.2017.155605

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ ІМЕНІ І. ФРАНКА НА ПОЧАТКУ СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1991–1998 рр.)

Taras Vasyliuk

Анотація


Мета роботи. Проаналізувати творчу діяльність Івано-Франківського музично-драматичного театру ім. І. Франка в умовах становлення незалежності України. Методологія дослідження полягає в дедуктивному аналізі незалежних джерел, внутрішніх документів театру та синтезі отриманих фактів у єдину систему висновків. Наукова новизна. Вперше надається аналіз творчої діяльності Івано-Франківського музично-драматичного театру ім. І. Франка в період 1990-х рр. Таким чином надається підґрунтя для подальших досліджень як театральної культури регіону зокрема, так і вітчизняного театру загалом. Висновки. Доведений вплив соціо-економічної ситуації в державі на творчий колектив та його діяльність. Проаналізовано роль особистості-митця в становленні театру.

Ключові слова


театр; репертуар; режисер; Прикарпаття; Івано-Франківськ; незалежність; Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Ivano-Frankivsk Oblast State Archive F. R – 1047. Ivano-Frankivsk Oblast Ukrainian Music and Drama Theatre named after I. Franko. – Op. 1. Spr. 104. Protokoly khudozhnioi rady (protocols of Arts Council). – 54 pages.

Zanyk, V. (1997). How one can successfully pour fresh wine into an old wineskin. Vpered [Forward], No. 57, p. 6.

Kolomiiets, R. (1989). Ukrainian scene: in everyday consciousness and historical perspective. Ukrainskyi teatr [Ukrainian theatre], No. 4, pp. 4–6.

Malashchuk, A. (1994). Gambling, generous, fun ... Kultura i zhyttia [Culture and life], No. 35, p.4.

Nazarchuk, D. (1995). «The Bayadere» was born. Halychyna [Galicia], No. 56, p. 8.

Nazarchuk, D. (1994). «Little tragedies» on a small stage. Halychyna [Galicia], No. 73, p. 8.

Nazarchuk, D. (1992). The Nativity play in the crib. Halychyna [Galicia], No. 4, p. 4.

Nazarchuk, D. (1995). From big to funny – a step into the “House of Crazy”, Halychyna [Galicia], No. 171, p. 8.

Nazarchuk, D. (1993). The game was worth not only candles but also St. John the Baptist’s lights. Halychyna [Galicia], No. 20, p. 8.

Nazarchuk, D. (1993). A duel on a rocky mountain, Halychyna [Galicia], No. 190, p. 4.

Nazarchuk, D. (1995). Why are we crucified? Halychyna [Galicia], No. 41, p. 6.

Nazarchuk, D. (1997), I left the theater to save my love to it, Tyzhnevyk Halychyny [Weekly Calicia], No. 18, p. 4.

Peredruk, V. (1997). The last symphony. Review, Prykarpatska pravda [Precarpathian truth], No. 9, p. 6.

Peredruk, V. (1997). The poetics of V. Stefanyk’s short stories on the Frankivsk stage, Vpered [Forward], No. 33, p. 6.

Peredruk, V. (1997). Secrets of the «Black diplomat», Prykarpatska pravda [Precarpathian truth], No. 20, p. 6.

Sim D. (1995). Theatrical premiere of «The Devil and the Waitress»’, Svit molodi [The world of youth], No. 46, p.1.

Stepovychka, L. Kantsedailo Anatolii Ivanovych. Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy [Encyclopedia of modern Ukraine], Available at: [Accessed 11 February 2016].

Stefurak N. (1995). We are all on this bus. Halychyna [Galicia], No. 166, p.8.

«A little bit of pepper» ... and it was superb (1997). Zakhidnyi Kurier [West Courier], No. 2, p.4.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Державний архів Івано-Франківської області Ф. Р – 1047. Івано-Франківський обласний український музично-драматичний театр ім. І. Франка.   Оп. 1. Спр. 104. Протоколи художньої ради – 54 арк.

Заник В. Як можна з успіхом влити в старі міхи нове вино / В. Заник // Вперед. – 1997. – №57. – С. 6.

Коломієць Р. Українська сцена: у побутовій свідомості та історичній перспективі / Р. Коломієць. // Український театр. – 1989. – №1. – С. 4–6.

Малащук А. Азартно, щедро, весело... / А. Малащук // Культура і життя. – 1994. – №35. – С. 4.

Назарчук Д. «Баядера» таки народилася / Д. Назарчук // Галичина. – 1995. – №56. – С. 8.

Назарчук Д. «Маленькі трагедії» на малій сцені / Д. Назарчук. // Галичина. – 1994. – №73. – С. 8.

Назарчук Д. Вертеп у вертепі / Д. Назарчук. // Галичина. – 1992. – №4.– С. 4.

Назарчук Д. Від великого до смішного – крок у «Дім божевільних» / Дарина Назарчук. // Галичина. – 1995. – №171. – С. 8.

Назарчук Д. Гра вартувала не тільки свічок, а й купальських вогнів / Дарина Назарчук. // Галичина. – 1993. – №20. – С. 8.

Назарчук Д. Дуель на камінній горі / Д. Назарчук. // Галичина. – 1993. – №190. – С. 4.

Назарчук Д. Чому ми розп’яті ? / Д. Назарчук. // Галичина. – 1995. – №41. – С. 6.

Назарчук Д. Я пішов з театру, щоб зберегти до нього любов / Д. Назарчук. // Тижневик Галичини. – 1997. – №18. – С. 4.

Передрук В. Остання симфонія. Рецензія / В. Передрук. // Прикарпатська правда. – 1997. – №9. – С. 6.

Передрук В. Поетика новел В. Стефаника на франківській сцені / В. Передрук. // Вперед. – 1997. – №33. – С. 6.

Передрук В. Таємниці «Чорного дипломата» / В. Передрук. // Прикарпатська правда. – 1997. – №20. – С. 6.

Сім Д. Театральна прем’єра «Чорт і шинкарка» / Д. Сім. // Світ молоді. – 1995. – №46. – С. 1.

Степовичка Л. Н. Канцедайло Анатолій Іванович [Електронний ресурс] / Л. Н. Степовичка // Енциклопедія сучасної України. – 2012. – Режим доступу : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=9360. – Назва з екрану. – Дата звернення 11.02.2016.

Стефурак Н. Всі ми їдемо в цьому автобусі / Н. Стефурак. // Галичина. – 1995. – №166. – С. 8.

«Трохи перцю»... і було люкс // Західний кур’єр. – 1997. – №2. – С. 4.
Copyright (c) 2017 Тарас Андрійович Василюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.