DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.37.2017.155607

ФОТОГРАФІЯ ЯК ДОКАЗ НАШОГО ІСНУВАННЯ

Volodymyr Kukorenchuk, Nataliia Vdovychenko

Анотація


Мета роботи. Це дослідження покликане доповнити загальну картину історії розвитку фотографії та її можливості впливати на реальність. Фотографія за своєю природою є технічним мистецтвом, але керує надзвичайно складною сучасною технікою людина. Питання «що таке сучасна фотографія?» набуває особливої актуальності в зв’язку з тим, що в XXI ст., завдяки введенню абсолютно нової техніки, виникає альтернативний розвиток фотографії. Методи дослідження. У статті прослідковується ланцюжок від появи перших фотографічних зображень до фотографій сьогодення. Особливу увагу було приділено розгляду ролі в культурі аматорської та побутової фотографії. Виявлено, що ці напрями фотографії доволі суттєво впливають на становище фотографічної справи як виду мистецтва. Аналізуючи зміст даних видів фотографії, було зазначено, що саме фотографії цих напрямків стають «дзеркалом реальності». Наукова новизна. Аналізуючи поведінку людини в сучасному культурному середовищі, можна зробити припущення, що людина, яка занурена у світ фотографічних образів, починає діяти та ідентифікувати себе як образ. Висновки. Намагаючись дослідити розвиток сучасної фотографії, неможливо чітко визначити її роль і розкрити механізми впливу фотографії на суспільство. Це пояснюється тим, що фотографія впливає на людину і культуру своїми власними шляхами, що призводить до неоднорідності формування реальності. Ще однією тенденцією є глибоке занурення фотографії в сферу Інтернет простору. Поширення соціальних мереж, блогів і сервісів мікроблогінгу дозволили фотографії стати засобом актуалізації віртуальної реальності або «реальної віртуальності» в просторі повсякденного життя.

Ключові слова


фотографія; документ; реальність; мистецтво; сучасність; візуальна культура; фотограф-художник; фотокамера; образ

Повний текст:

PDF

Посилання


Bazhak, K. (2003). The history of photography. The appearance of the image. Moscow: AST, Astrel.

Morozov, S. (1989). Creative photography. Moscow: Planeta, 415 p.

The new history of photography, M. Friso (ed.). St. Petersburg: Machina; Andrey Naslednikov, 2008.

Saimon, M. “Mobilography or the megapixel war”, Computerra-Online, [Electronic resource]. available at: http://old.computerra.ru/hitech/206254/. (accessed 22.12.2017).

Sontag, S., (2013). On the photo. Moscow: OOO “Ad Marginem Press”

Flusser, V. (2008) For the philosophy of photography. St. Petersburg: Publishing House of St. Petersburg University.

Photography, [Electronic resource], (encyclopedia). available at: http://bluecat.com.ua/ru/artgallery/photo/. (accessed 20.12.2017).

Barthes, R.G. (1981). Camera Lucida, New York: Hill and Wang.

Benjamin,W.B.S. (1979). A Small History of Photography. London: Harcourt Brace Jovanovich.

Benjamin, W.B.S. (1969). The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. New York: Schocken Books.

Campany, D. (2003). Art and Photography. London: Phaidon.

Long, J.J., Noble, A., & Welch E. (2009). Photography: Theoretical Snapshots. London: Routledge.

Ritchin, F. (2009). After photography, NY.: W.W. Norton & Company, Inc.

Szarkowski, T.J. (2007). The Photographer’s Eye, Museum of Modern Art (New York, N.Y.).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бажак К. История фотографии. Возникновение изображения. / К. Бажак; пер. с фр. А. Кавтаскин. – Москва :  ACT, Астрель, 2003. – 160 с.

Морозов С.А. Творческая фотография. / С. А. Морозов. – Москва :  Планета, 1989. – 415 с.

Новая история фотографии / Под ред. М. Фризо; Пер. с франц., нем., англ. – Санкт-Петебург : Machina; Андрей Наследников, 2008 – 334 с.

Саймон М. Мобилография или войны мегапикселей, Компьютерра-Онлайн, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.computerra.ru/hitech/206254/. Дата доступа: 22.12.2017.

Сонтаг С. О фотографии. / С. Сонтаг; Пер. с англ. В. Голышев. – Москва :  ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013. – 272 с.

Флюссер В. За философию фотографии / В. Флюссер; Пер. с нем. Г. Хайдаров. – Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2008. – 148 с.

Фотография, [Электронный ресурс] (энциклопедия). – Режим  доступа: http://bluecat.com.ua/ru/artgallery/photo/. Дата доступа: 20.12.2017.

Barthes, R.G. (1981), Camera Lucida, New York: Hill and Wang, 119 p. 

Benjamin,W.B.S. (1979), A Small History of Photography, London: Harcourt Brace Jovanovich, 26 p.

Benjamin, W.B.S. (1969), The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, New York: Schocken Books, 26 p.

Campany, D. (2003), Art and Photography, London: Phaidon, 304 p.

Long, J.J., Noble, A., & Welch E. (2009), Photography: Theoretical Snapshots, London: Routledge, 179 p.

Ritchin, F. (2009), After photography, NY.: W.W. Norton & Company, Inc., 27 p.

Szarkowski, T.J. (2007), The Photographer’s Eye, Museum of Modern Art (New York, N.Y.), 156 p.
Copyright (c) 2017 Володимир Вікторович Кукоренчук, Наталія Віталіївна Вдовиченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.