DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.37.2017.155609

ВАРІАТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ДРАМАТУРГІЇ: ТРАНСФОРМАЦІЇ ФІНАЛУ

Hanna Kurinna

Анотація


Мета роботи. Дослідження пов’язане з аналізом стану варіативного проектування конструкту сучасної теледраматургії на прикладі третього фінального акту сценарної побудови та визначенням його подальших векторів розвитку в контексті екранного мистецтва. Методологія дослідження ґрунтується на структурно-функціональному підході, який дозволяє виділити основні структурні елементи телевізійної драматургії, використовуючи методи структуризації та мистецтвознавчого дослідження. Наукова новизна. Сучасна вітчизняна теледраматургія, в контексті теорії створення сценарію екранного твору, сьогодні знаходиться в стані постійних трансформацій. Зважаючи на малу ступінь теоретичних досліджень українських науковців у галузі теледраматургії, наукова новизна полягає в спробі такого теоретичного вивчення в контексті представленої наукової статті. Висновки. Доведено, що зважаючи на активний розвиток екранних мистецтв, який ми нині спостерігаємо, виникнення нових телевізійних жанрів призводить до нових форм оповідей – оповідей варіативних. Сутність варіативності на телебаченні – в залученні глядача в процес творення, співучасті в драматургічній складовій телетвору. Варіативність конструкту фіналів на телебаченні особливо яскраво виражена в жанрах телевізійних шоу, таких як ток-шоу, талант-шоу, реаліті-шоу.

Трансформації фіналу в драматургічній телевізійній структурі є важливим процесом розвитку сучасного телевізійного мистецтва, а його вивчення потребує самостійного дослідження теоретиками драматургії екрану, відкриваючи нові перспективи в цьому процесі.

Ключові слова


сценарій; телесценарій; телевізійна драматургія; драма; сучасне мистецтво

Повний текст:

PDF

Посилання


Vajno, M.E., (2015). Screenwriting: writing a play, writing a script. In vol. 2. vol.1. Ivano-Frankivsk: Misto-NV.

Kurinna, G.V. . (2013). Screenwriting on television. Television dramaturgy. Kharkiv: Kharkiv State Academy of Culture.

Lyahov, A. (2005). ‘A TV in the house: a friend or an enemy?’ [Teleradiokurier], no. 2 (43). pp. 22–23.

Makky, R. (2010). A million-dollar story: a master class for screenwriters, writers and not only them. Moscow: Alpina non-fiction.

Ozhehov, S. (1985). Dictionary of the Russian language. 17th ed. Moscow: Russkiy yazyk.

Poluekhtova, I. (2007). ‘Can I do without ratings?’ Iskusstvo kino. [Art of cinema], no, 11. pp. 115–125.

Sokolov, A. (2010). Editing: television, cinema, video. Moscow: Izdatel A. Dvornikov.

Frumkin, G. (2007). Screenwriting: cinema – television – advertising. 2nd ed. Moscow: Akademicheskiy proekt.

Khramushyna L. (2012). ‘The text-organizing role of the final paragraph of a sentence in an artwork’. Molodyi uchenyi [Young scientist], no. 3. pp. 274–279.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вайно М. Е. Сценарна майстерність: написання п’єси, написання кіносценарію: навч. посіб. У 2. кн. Кн. 1. /М. Е. Вайно – Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2015. – 232 с.

Курінна Г. В. Сценарна майстерність на телебаченні. Теледраматургія: навч. посіб. / Г. В. Курінна. – Харків : ХДАК, 2013. – 189 с.

Ляхов А. Телевизор в доме: друг или враг? / А. Ляхов // Телерадіокур’єр. – Київ, 2005. – №2 (43). – С. 22–23.

Макки Р. История на миллион долларов : мастер-класс для сценаристов, писателей и не только / Р. Макки ; пер. с англ. – 2-е изд. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2010. – 456 с.

Ожегов С. И. Словарь русского языка. – 17-е изд. / С. И. Ожегов. – Москва : Рус. яз., 1985. – 792 с.

Полуэхтова И. Можно ли обойтись без рейтингов? / И. Полуэхтова // Искусство кино. – Москва, 2007. – №11. – С. 115–125.

Соколов А. Г. Монтаж : телебачення, кіно, відео Editing: television, cinema, video / А. Г. Соколов. – Москва : Изд. А. Г. Дворников, 2010. – 206 с.

Фрумкин Г. М. Сценарное мастерство : кино – телевидение – реклама : учеб. пособ. / Г. М. Фрумкин. – 2-е. изд. – Москва : Академ. проект, 2007. – 224 с.

Храмушина Л. М. Текстоорганизующая роль финального абзаца предложения в художественном произведении / Л. М. Храмушина // Молодой ученый. – 2012. – №3. – С. 274–279.

Copyright (c) 2017 Ганна Вікторівна Курінна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.