DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.37.2017.155639

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО СОЛЬНОГО ВИКОНАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ

Svitlana Dobronravova, Viktoriia Shevchenko

Анотація


Мета роботи – дослідити та висвітлити сутність академічного вокалу, проаналізувати значення творчості артистів, які володіють манерою академічного виконання, та визначення їх ролі в мистецькому просторі країни. Методологія дослідження. Для досягнення мети було проаналізовано науково-теоретичну, мистецтвознавчу і методичну літературу. Зроблений аналіз академічного сольного співу дозволив розкрити його сутність. За допомогою спостереження окреслено значення академічного сольного виконання в мистецькому просторі. Визначено реальний стан оперних театрів. Шляхом аналізу встановлено рівень прихильності мешканців Києва щодо відвідування оперних театрів. Метод узагальнення дозволив сформулювати поняття щодо сутності вокального академічного виконавця. Шляхом порівняння виявлено реальний стан означеної проблематики. За допомогою методу дедукції означено висновки та перспективи подальшого дослідження, запропоновано практичне розв’язання проблеми. Наукова новизна роботи. Вважається, що вперше конструктивно проаналізовано місце та роль виконавців академічної манери виконання в мистецькому житті нашої країни. Стисло розроблено рекомендації щодо удосконалення та відображення значимості академічного сольного виконання в культуротворчих процесах країни, зокрема в театрах опери та оперети. Висновки. Доведено, що на сучасному етапі формування культурно-мистецької галузі академічне сольне виконання в Україні потребує якісних зрушень. Виявлено, що сьогодні необхідним є залучення нової молодої аудиторії прихильників до оперного мистецтва. З’ясовано, що в нашому сьогодення перед оперою постає багато проблем. Означено, що вагомою є проблема щодо фінансування закладів. Визначено збайдужілий інтерес населення до виконавців академічного сольного виконання.

Ключові слова


музика; спів; академічний вокал; опера; оперета; виконавець

Повний текст:

PDF

Посилання


Antoniuk, V. (2008). Culturological Essence of Ukrainian Vocal Art Chasopys NMAU imeni P. I. Chaikovskoho [Chronicle of NMAU named after P. Tchaikovsky], no 1, pp. 29–41.>[Accessed 27 January 2017]

Berehova, O. (2010). Modern Ukrainian Opera as Music Communication. Art-kursyv [Art-italics], no. 4, pp. 5–8.>[Accessed 27 January 2017]

Berehova, O. (2000) Ukrainian opera as exotica for foreigners. Den [Day], [online]. Available at: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/ukrayinska-opera-yak-ekzotika-dlya-inozemciv.>[Accessed 27 January 2017]

Hnyd, B. (1997). History of vocal art. Kyiv: NMAU.

Dan’ko, L. (2010). Classical crossover: evolution and forms of manifestation. Izvestiya Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta: Ser. 1: Problemy obrazovaniya, nauki i kul’tury [Proceedings of Ural State University Ser. 1: Problems of education, science and culture], vol. 84, no. 5, pp. 284–289.

Datsenko, A. (2013). Solo singing: method recommended for students of «Musical art» specialization «Academic vocal». Luhansk : Taras Shevchenko NU.

Drozhzhyna, N. (2008) Vocal performance in the system of musical art of the stage. PhD.Ed. Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University.

Zakrasniania Zh., Ostapenko L., Hrobets T. (2017). Academic vocal and rock music: crossings. Molodyi vchenyi [Young scientist], no. 11 (51), pp. 548–55, [online]. Available at: [Accessed 27 January 2017].

Kyiv National Academic Theater of Operetta. (2018) [online]. Available at: .

Lastovetska, T. (2016). Formation of skills of vocal-academic sound formation in future specialists in musical art. Aktualni pytannia mystetskoi osvity ta vykhovannia [Topical issues of artistic education and upbringing], no. 2 (8), pp. 171–182.

Nakonechna, S. (2010). Opera and Europe. Ukrainska pravda [Ukrainian truth]. [online]. Available at: [Accessed 27 January 2018]

Nakonechna, S. (2017). Opera of Europe 2017. Ukraina Moloda [Ukraine Young]. [online]. Available at: >[Accessed 27 January 2017]

National Opera of Ukraine. (2018). [online]. Available at: .

Händel-Festspiele. (2017) [online]. Available at: [Accessed 27 January 2018].

Shvachko, T. (2011). God-sent singer and actress. Muzyka [Music], no. 3, pp. 28–33.

What’s on: the most expensive shows on Ukrainian television. (2014). [online]. Available at: [Accessed 27 January 2017].

Yutsevych Yu. (2009). Music: dictionary-reference. 2nd edn. Ternopil: Educational book – Bogdan.

Yutsevych Yu. (1998). Theory and methodology of formation and development of the singer’s voice. Kyiv: Ministry of Education and Science of Ukraine.

Classicalmusic news, Yurii Samoilov [online]. Available at: http://www.classicalmusicnews.ru/tag/yuriy-samoylov/.

History Opera Europe [online]. Available at: https://www.scenicusa.com/search-results?q=%20A%20History%20of%20Opera%20in%20Europe.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антонюк В. Г. Культурологічний зміст українського вокального мистецтва / В. Г. Антонюк // Часопис НМАУ імені П. І. Чайковського. – 2008. – № 1. – С. 29–41.

Берегова О. М. Сучасна українська опера як музична комунікація / О. М. Берегова // Арт-курсив. – 2010. – № 4. – С. 5–8.

Берегова О. М. Українська опера як екзотика для іноземців [Електронний ресурс] / О. М. Берегова // День 2000. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/ukrayinska-opera-yak-ekzotika-dlya-inozemciv. – Назва з екрану.

Гнидь Б. П. Історія вокального мистецтва: навч. посіб. / Б. П. Гнидь // Київ. нац. муз. акад. України. – Київ : НМАУ, 1997. – 320 с.

Данько Л. И. Classical crossover: эволюция и формы проявления / И. Л. Данько // Известия Уральского государственного университета: Сер. 1: Проблемы образования, науки и культуры. – 2010. – Т. 84. – № 5. – С. 284–289.

Даценко А. С. Сольний спів: метод. реком. для студ. спец. «Музичне мистецтво» спеціалізації «Академічний вокал» / А. С. Даценко. – Луганськ : Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2013. – 61 с.

Дрожжина Н. В. Вокальне виконавство в системі музичного мистецтва естради: дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Наталія Володимирівна Дрожжина ; Держ. ун-т мист. ім. І. П.Котляревського. – Харків, 2008. – 186 с.

Закрасняня Ж., Остапенко Л., Гробець Т. Академічний вокал та рок музика: шляхи перетину [Електронний ресурс] / Ж. Закрасняня, Л. Остапенко, Т. Гробець // Молодий вчений. – Херсон, 2017. – №11 (51) – с. 548-551. – Режим доступу  http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/132.pdf – Назва з екрану.

Київський національний академічний театр оперети [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://operetta.com.ua/ru/afisha/. – Назва з екрану.

Ластовецька Т. М. Формування навичок вокальногоакадемічного звукоутворення в майбутніх фахівців музичного мистецтва / Т. М. Ластовецька // Актуальні питання мистецької освіти та виховання. – Суми : Сумський держ. університет ім. А. С. Макаренка, 2016. – №2 (8). – с. 171–182.

Наконечна С. Опера й Європа [Електронний ресурс] / С. Наконечна. – Українська правда. – Режим доступу : https://life.pravda.com.ua/columns/2010/07/27/55484/. – Назва з кекрану.

Наконечна С. Опера Європи 2017 [Електронний ресурс] / С. Наконечна – Україна Молода. – Режим доступа : http://www.umoloda.kiev.ua/number/3163/164/111916/. – Назва з екрану.

Національна Опера України (2018), Афіша [Електронний ресурс]. – Режим доступа : https://tickets.opera.com.ua/web/afisha/. – Назва з екрану.

Фестиваль академічної хорової музики ім. Георга Генделя [Електронний ресурс] – Режим доступа :  https://www.haendelhaus.de/en/hfs/festspiele/programs. – Назва з екрану.

Швачко Т. Співачка й актриса від Бога. / Т. Швачко // Музика. – 2011. – № 3. – С. 28–33.

Що подивитись: самі дорогі шоу на українському телебаченні [Електронний ресурс]. Інформаційне агенство Ліга Бізнес інформ. – Режим доступа :  http://biz.liga.net/all/all/stati/2828934-chto-posmotret-camye-dorogie-teleproekty-oseni-2014-go-.html. – Назва з екрану.

Юцевич Ю. Є. Музика: словник-довідник: Вид. 2-ге, переробл. і допов. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2009. – 352 с.

Юцевич Ю. Є.Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу: навч.-метод. посіб. / Ю. Є. Юцевич. – Київ : МОН України, 1998. – 159 с.

Classicalmusic news, Юрій Самойлов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.classicalmusicnews.ru/tag/yuriy-samoylov/. – Назва з екрану.

History Opera Europe [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.scenicusa.com/search-results?q=%20A%20History%20of%20Opera%20in%20Europe. – Назва з екрану.
Copyright (c) 2017 Світлана Альбертівна Добронравова, Вікторія Володимирівна Шевченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.