DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.37.2017.155648

ЕВОЛЮЦІЯ ЖАНРУ ФОРТЕПІАННОЇ РАПСОДІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЦІ ЕПОХИ РОМАНТИЗМУ

Olha Lihus

Анотація


Мета роботи. Стаття присвячена розгляду еволюції жанру фортепіанної рапсодії в творчості українських романтиків. Рапсодії М. Завадського, Т. Шпаковського та М. Лисенка аналізуються з позиції вияву в них романтичних стильових ознак. Методи дослідження складають: теоретичний метод моделювання (для побудови аналогій між жанрово-стильовими принципами різних авторів рапсодій); історично-порівняльний метод (для визначення спільних та відмінних жанрово-стилістичних ознак в рапсодіях різних композиторів). Наукова новизна роботи полягає в розгляді еволюції української фортепіанної музики (зокрема, жанру фортепіанної рапсодії) епохи Романтизму з метою вияву особливостей романтичного стилю; в окресленні перспективи дослідження національного дискурсу романтизму. Висновки. В еволюції жанру фортепіанної рапсодії в українській музиці ХІХ ст. виразно проявляється специфіка українського романтизму, яка розкривається в органічному синтезі загально-романтичних та українських народно-національних ознак. Динаміка романтичного стилю спостерігається в поступовому набутті жанру національних ознак, що найяскравіше виявилося у творчості М. Лисенка, чиї рапсодії стали національними різновидами цього жанру.

Ключові слова


українська фортепіанна музика; фортепіанна рапсодія; романтизм; жанр; стиль; еволюція

Повний текст:

PDF

Посилання


Honchar, Ye.F. (1992). ‘Some peculiarities of Lysenko’s composer reasoning (to compositional dynamics of the thematic invention development)’ Ukrainske muzykoznavstvo [Ukrainian Musicology]. Kyiv, no 27, pp. 193–199.

Skrypnyk, H.A. (2009). ed. The History of Ukrainian Music, vol. 2. Kyiv: Committees of the Department of Literature, Language and Art of the National Academy of Science of Ukraine.

Kyianovska, L.O. (2000). Style Evolution of Galician Musical Culture of the 19th–20th century. Ternopіl: Aston.

Kornіi, L.P. (2001). The History of Ukrainian Music, vol. 3, Kyiv – New York: Publishing center of M.P. Kots.

Kurkovskyi, H. (1973). Mykola Vitaliiovych Lysenko – pianist-performer. Kyiv: Muzychna Ukraina.

Stepanenko, M.B. (1989). Piano art of Ukraine in the pre-Lysenko period D.Ed. Kiev State Conservatory named after P.I.Chaykovskiy.

Suprun, O.V. (1992). ‘Improvisation in Lysenko’s compositions’. Ukrainske muzykoznavstvo [Ukrainian Musicology]. Kyiv, no 27, pp. 200–203.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гончар Є. Ф. Деякі особливості композиторського мислення М. Лисенка (про композиційну динаміку розвитку тематизму) / Є. Ф. Гончар // Українське музикознавство. – Київ, 1992. – Вип. 27. – С. 193–199.

Історія української музики: У 6 т., Т. 2: ХІХ ст. [ Голова ред. колегії Г. А. Скрипник]. – / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського; – Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2009. – 800 с.

Кияновська Л. О. Стильова еволюція галицької музичної культури ХІХ – ХХ ст. : монографія / Любов Кияновська. – Тернопіль: Астон, 2000. – 339 с.

Корній Л. П. Історія української музики. Ч. ІІІ. – ХІХ ст. / Л. П. Корній. – Київ ; Нью-Йорк : Вид. М. П. Коць, 2001. – 478 с.

Курковський Г. Микола Віталійович Лисенко – піаніст-виконавець. / Г. Курковський. – Київ : Музична Україна, 1973. – 151 с.

Степаненко М. Б. Фортепианное искусство Украины в долысенковский период : дисс. … канд. искусствоведения : спец. 17.00.02 – Музыкальное искусство / Степаненко Михаил Борисович ; Киевская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. – Київ, 1989. – 219 с.

Супрун О. В. Імпровізаційність у творах М. В. Лисенка / О. Супрун // Українське музикознавство. – Вип. 27. – Київ, 1992. – С. 200–203.
Copyright (c) 2017 Ольга Марківна Лігус

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.