[1]
Чорна, К.В. 2020. ТРАНСФОРМАЦІЯ ХУДОЖНІХ ФОРМ УКРАЇНСЬКОЇ ДОКУДРАМИ В КОНТЕКСТІ ТЕНДЕНЦІЙ ПОСТМОДЕРНУ. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». 43 (Груд 2020), 147–153. DOI:https://doi.org/10.31866/2410-1176.43.2020.220238.