(1)
Перцов, М. О. ФЛЕЙТА: КОНСТРУКЦІЯ, ТЕХНІКО-ВИРАЗНІ ОСОБЛИВОСТІ. BASA 2020, 109-113.