(1)
Цугорка , О. П.; Варивончик, А. В.; Мазур , Б. М. СУЧАСНА СКУЛЬПТУРА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ СУСПІЛЬНОГО ПРОСТОРУ. BASA 2021, 221-226.