(1)
Титаров, М. Кларнетовий квінтет у творчості Карла Марії фон Вебера: жанрово-стильові виміри. BASA 2023, 102-108.