(1)
Божко, Т.; Ареф’єв, В. Нейронні мережі як інструмент графічного дизайну. BASA 2023, 125-135.