Рязанцев, Л. В. (2015). ТЕХНІКА ЛЕЙТМОТИВІВ У КІНОМУЗИЦІ. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (33), 124–130. https://doi.org/10.31866/2410-1176.33.2015.158297