Варивода, А. Г. (2014). ТЕМА СТРАСТЕЙ ХРИСТОВИХ В УКРАЇНСЬКОМУ ЦЕРКОВНОМУ ГАПТУВАННІ XVII СТ. (за матеріалами колекції національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника). Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (31), 11–18. https://doi.org/10.31866/2410-1176.31.2014.158880