Чорна, К. В. (2020). ТРАНСФОРМАЦІЯ ХУДОЖНІХ ФОРМ УКРАЇНСЬКОЇ ДОКУДРАМИ В КОНТЕКСТІ ТЕНДЕНЦІЙ ПОСТМОДЕРНУ. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (43), 147–153. https://doi.org/10.31866/2410-1176.43.2020.220238