Цугорка , О. П., Варивончик, А. В., & Мазур , Б. М. (2021). СУЧАСНА СКУЛЬПТУРА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ СУСПІЛЬНОГО ПРОСТОРУ. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (44), 221–226. https://doi.org/10.31866/2410-1176.44.2021.235436