Варивода, А. Г. 2014. «ТЕМА СТРАСТЕЙ ХРИСТОВИХ В УКРАЇНСЬКОМУ ЦЕРКОВНОМУ ГАПТУВАННІ XVII СТ. (за матеріалами колекції національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)». Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», вип. 31 (Грудень):11-18. https://doi.org/10.31866/2410-1176.31.2014.158880.