Matolа O.O. 2014. «АМАТОРСЬКА МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ: ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ». Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», вип. 30 (Липень):62-68. https://doi.org/10.31866/2410-1176.30.2014.159824.