Чорна, Кристіна Василівна. 2020. «ТРАНСФОРМАЦІЯ ХУДОЖНІХ ФОРМ УКРАЇНСЬКОЇ ДОКУДРАМИ В КОНТЕКСТІ ТЕНДЕНЦІЙ ПОСТМОДЕРНУ». Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», вип. 43 (Грудень):147-53. https://doi.org/10.31866/2410-1176.43.2020.220238.