Лігус, О. М. (2017) «УКРАЇНСЬКА ФОРТЕПІАННА ЕЛЕГІЯ ПОЧАТКУ ХХ СТ. У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОМАНТИЗМУ», Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (36), с. 95–106. doi: 10.31866/2410-1176.36.2017.157683.