Чорна, К. В. (2020) «ТРАНСФОРМАЦІЯ ХУДОЖНІХ ФОРМ УКРАЇНСЬКОЇ ДОКУДРАМИ В КОНТЕКСТІ ТЕНДЕНЦІЙ ПОСТМОДЕРНУ», Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (43), с. 147–153. doi: 10.31866/2410-1176.43.2020.220238.