Созанська, О.-К. (2022) «Життєтворчість Анатолія Маціяки як феномен української бандурної традиції», Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (47), с. 94–101. doi: 10.31866/2410-1176.47.2022.269593.