[1]
А. Г. Варивода, «ТЕМА СТРАСТЕЙ ХРИСТОВИХ В УКРАЇНСЬКОМУ ЦЕРКОВНОМУ ГАПТУВАННІ XVII СТ. (за матеріалами колекції національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)», BASA, вип. 31, с. 11–18, Груд 2014.