[1]
А. В. Соколова, «КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ВІДНОСИНИ ВІЗАНТІЇ ТА АНГЛІЇ В ЕПОХУ РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ», BASA, вип. 43, с. 33–38, Груд 2020.