[1]
Т. Шрамко, «Семіотичний аналіз образу Змія в контексті ідентичності рекламних брендів», BASA, вип. 47, с. 205–210, Груд 2022.