Лігус, О. М. «УКРАЇНСЬКА ФОРТЕПІАННА ЕЛЕГІЯ ПОЧАТКУ ХХ СТ. У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОМАНТИЗМУ». Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», вип. 36, Червень 2017, с. 95-106, doi:10.31866/2410-1176.36.2017.157683.