Гардабхадзе, І. А. «КОМУНІКАТИВНА ФУНКЦІЯ КОСТЮМА В УМОВАХ КУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ». Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», вип. 32, Травень 2015, с. 37-43, doi:10.31866/2410-1176.32.2015.158452.