Варивода, А. Г. «ТЕМА СТРАСТЕЙ ХРИСТОВИХ В УКРАЇНСЬКОМУ ЦЕРКОВНОМУ ГАПТУВАННІ XVII СТ. (за матеріалами колекції національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)». Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», вип. 31, Грудень 2014, с. 11-18, doi:10.31866/2410-1176.31.2014.158880.