Смирна , Л. В. «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ». Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», вип. 43, Грудень 2020, с. 27-32, doi:10.31866/2410-1176.43.2020.220060.