Чорна, К. В. «ТРАНСФОРМАЦІЯ ХУДОЖНІХ ФОРМ УКРАЇНСЬКОЇ ДОКУДРАМИ В КОНТЕКСТІ ТЕНДЕНЦІЙ ПОСТМОДЕРНУ». Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», вип. 43, Грудень 2020, с. 147-53, doi:10.31866/2410-1176.43.2020.220238.