Ракочі , В. О. «ОРКЕСТРОВКА ПЕРШОГО КОНЦЕРТУ ДЛЯ ГОБОЯ З ОРКЕСТРОМ ЛЮДВІГА ЛЕБРЕНА І ТРАДИЦІЇ МАНГАЙМСЬКОЇ ШКОЛИ». Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», вип. 44, Червень 2021, с. 95-101, doi:10.31866/2410-1176.44.2021.235381.