Созанська, О.-К. «Життєтворчість Анатолія Маціяки як феномен української бандурної традиції». Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», вип. 47, Грудень 2022, с. 94-101, doi:10.31866/2410-1176.47.2022.269593.