Про журнал

обкладинка

Назва: «Вісник КНУКіМ. Серія Мистецтвознавство»

Рік заснування: 1999 р.

Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 24360-14200 ПР від 03.03.2020

ISSN 2410-1176 (Print), ISSN 2616-4183 (Online).

Періодичність – двічі на рік (червень, грудень)

Мова видання: українська, англійська

Галузь та проблематика

Рецензоване наукове періодичне видання «Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство» – це видання в галузі мистецтвознавства, яке виходить з 1999 року й охоплює всі аспекти мистецтвознавства та його міждисциплінарні практики.

Мета журналу – надати платформу для комплексного дослідження художньої діяльності; окремих видів мистецтв, їхньої специфіки, генезису; форми й змісту художніх творів.

«Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство» публікує дослідницькі та оглядові наукові статті з теорії, історії та практики мистецтва українською та англійською мовами.

Основні рубрики:

 • Теорія та історія мистецтва (загально-естетичні погляди, закономірності розвитку, взаємозв’язки з суспільством, проблеми художньої форми, специфіка видів і жанрів мистецтва, історія українського та світового мистецтва)
 • Аудіовізуальне мистецтво (аудіовізуальна продукція, її види, типи, жанри)
 • Музичне мистецтво (академічне, розважальне, фольклорне музичне мистецтво; музичні жанри, стилі, напрями й течії; теорія музики, історія музики; вокальна, інструментальна, театральна музика та ін.);
 • Сценічне мистецтво (сценографія, жанри, різновиди, театральні постановки, театральне мистецтво, сценічна техніка та ін.);
 • Хореографічне мистецтво (мистецтво танцю, види танців, хореографічні напрями, стилі, форми, жанри та ін.);
 • Дизайн (промисловий, графічний, дизайн середовища; арт-дизайн; індустрія моди; індустрія краси)

Експертне оцінювання

«Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство» приймає до розгляду актуальні статті, які відповідають вимогам до наукових публікацій і які не публікувалися раніше в інших друкованих (електронних) виданнях. Оприлюднені результати дослідження сприяють розвитку знань у галузі мистецтвознавства та\або пропонують нові ідеї, чітко представлені та аргументовані.

Процес рецензування

Для забезпечення високого наукового рівня журналу подані рукописи проходять процес експертного оцінювання.

Усі рукописи спочатку переглядає головний редактор, щоб оцінити їхню відповідність тематиці журналу.

Редакційна колегія має право відхилити рукопис на етапі попереднього розгляду, якщо його зміст не відповідає тематиці й науковому напряму журналу, а також не дотримано вимог до структури та технічного оформлення.

З метою максимально об’єктивного експертного оцінювання змісту поданих рукописів і відбору найбільш актуальних, оригінальних матеріалів передбачено «сліпе» рецензування рукописів.

Подані рукописи оцінюють за актуальністю, теоретико-методологічним рівнем, науковою новизною та практичним значенням результатів дослідження щонайменше два незалежні рецензенти – експерти з відповідних галузей, призначені рішенням редакційної колегії.

Процес рецензування триває від 14 до 28 днів.

Рецензія містить рекомендації для покращення рівня рукопису та висновок щодо публікації.

Форма рецензії (відкрити/завантажити).

За результатами рецензування редколегія ухвалює рішення:

 • прийняти рукопис до друку;
 • повернути рукопис автору на доопрацювання з урахуванням рекомендацій рецензентів;
 • відмовити в прийнятті рукопису до друку.

Після експертного оцінювання автор електронною поштою отримує звіт від редакції, що містить відгуки, коментарі та рекомендації рецензентів.

У разі необхідності внесення коректив редакція повертає рукопис автору на доопрацювання. Виправлений рукопис повторно оцінює той же рецензент.

Повідомлення про відхилення рукопису після експертного оцінювання редакція надсилає автору електронною поштою.

Усі рішення щодо публікації ухвалює головний редактор на підставі висновків рецензентів. Прийняттям рукопису до публікації є дата отримання позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо його опублікування.

Редакція залишає за собою право відхилити статтю у разі:

 • виявлення запозичення (плагіату),
 • невідповідності статті тематиці журналу,
 • наявності негативного висновку рецензента,
 • відмови автора врахувати рекомендації рецензентів.

У разі незгоди з висновком рецензента автор рукопису має право надати аргументовану відповідь редакції журналу. За таких обставин рукопис розглядає робоча група редакційної колегії. Редакційна колегія може направити рукопис на повторне рецензування іншому експертові.

Рукописи, які отримали позитивні висновки експертів, передають на літературне й технічне редагування.

Перед публікацією відредаговані рукописи остаточно узгоджують з автором.

У поточному випуску може публікуватися не більше ніж одна стаття одного автора.

Експертне оцінювання проводять конфіденційно. Рецензенти отримують статтю без відомостей про автора, а автору не повідомляють прізвища рецензентів.

Редактори не повідомляють інформацію, що стосується рукопису, нікому, крім авторів і рецензентів. Порушення конфіденційності можливе лише в разі заяви про недостовірність чи фальсифікацію матеріалів. У всіх інших випадках її збереження обов’язкове.

Взаємодія між автором і рецензентами відбувається через редакцію видання або за допомогою видавничої платформи OJS (Open Journal Systems).

Публікацію поточного випуску «Вісника КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство» здійснюють на підставі рекомендації Вченої ради Київського національного університету культури і мистецтв, зафіксованої в протоколі.

Публікаційна етика

Редакційна колегія наукового журналу «Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство» дотримується вимог Комітету з етики публікацій Committee on Publication Ethics (COPE) (http://publicationethics.org)

Плата за публікацію

Редагування та публікацію статей у науковому журналі «Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство» виконують на безоплатній основі. Публікація в збірнику не передбачає виплати авторських гонорарів.

Політика відкритого доступу

Видання є журналом відкритого доступу Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access.

Усі матеріали підлягають поширенню на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Користувачі можуть вільно переглядати, читати, завантажувати статті з науковою та навчальною метою; поширювати їх, обов’язково зазначаючи авторство.

Автор опублікованої статті має право поширювати інформацію про неї та розміщувати посилання в електронному репозитарії закладу вищої освіти/установи.

Повнотекстовий доступ до наукових статей представлено на офіційному сайті періодичного видання у розділі «Архіви» та на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України.

Політика щодо плагіату

Усі рукописи, подані для публікації у науковому журналі «Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство», проходять перевірку на наявність запозичень і плагіату за допомогою онлайн-сервісу «UNICHECK» та сервісу Strike Plagiatism.

Ознайомтесь із Настановами для авторів, щоб правильно подати вашу статтю.