Редакційний штат

Головний редактор

Олександр Безручко, д-р мистецтвознавства, проф., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: oleksandr_bezruchko@ukr.net
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID | Google Scholar

Відповідальний секретар

Світлана Оборська, канд. мистецтвознавства, доц., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: lychia0801@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID

Члени редакційної колегії

Наталія Барна, д-р філос. наук, доцент, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (Україна)
e-mail: barna2005@ukr.net
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Google Scholar

Тетяна Божко, канд. мистецтвознавства, доц., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: bozfhko_to@ukr.net
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID | Google Scholar

Ігор Бондар, заслужений працівник культури, доц., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: bondar_i.s.2018@i.ua
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID

Надія Брояко, канд. мистецтвознавства, проф., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: nbroiako@gmail.com
ORCID ID | Google Scholar

Віолетта Дутчак, д-р мистецтвознавства, проф., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна)
e-mail: violetta.dutchak@pnu.edu.ua
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Google Scholar

Ірина Іващенко, заслужений діяч мистецтв України, проф., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: fusya5@ukr.net
ORCID ID | Scopus Author ID

Алла Медведєва, канд. мистецтвознавства, доц., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: аamedvedeva@i.ua
ORCID ID | Scopus Author ID

Рада Михайлова, д-р мистецтвознавства, проф., Київський національний університет технологій та дизайну (Україна)
e-mail: radami1818@gmail.com
ORCID ID

Тетяна Молчанова, д-р мистецтвознавства, проф., Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка (Україна); запрошений професор кафедри музики, Університет імені Яна Длугоша (Польща)
e-mail: prof@molchanova.pro
ORCID ID

Тетяна Павлюк, д-р мистецтвознавства, проф., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: 24caratsofart@gmail.com
ORCID ID

Марина Погребняк, д-р мистецтвознавства, доц., Бердянський державний педагогічний університет (Україна)
e-mail: tanya08677@gmail.com
ORCID ID | Google Scholar

Аліна Підлипська, д-р мистецтвознавства, проф., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: alinaknukim@ukr.net
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Google Scholar

Олена Реброва, д-р пед. наук, проф., ДЗ Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (Україна)
e-mail: helen.music56@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID

Леся Смирна, д-р мистецтвознавства, проф., Національна академія мистецтв України (Україна)
e-mail: lm1977@ukr.net
ORCID ID | Scopus Author ID

Тетяна Совгира, канд. мистецтвознавства, доц., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: stisovgyra@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID

Андрій Фурдичко, д-р мистецтвознавства, проф., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: akniaz@ukr.net
ORCID ID | Web of Science ResearcherID

Катерина Юдова-Романова, кандидат мистецтвознавства, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: iudovakateryna@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID | Google Scholar

Мартіна Бласкова, доктор філософії, професор, Поліцейська академія Чеської Республіки в Празі (Чехія)
e-mail: blaskova@polac.cz
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID | Google Scholar

Рута Адамонене, доктор філософії, професор, Університет Миколаса Ромеріса (Литва)
e-mail: rutadam@mruni.eu
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID | Google Scholar

Жанель Рейнелт, Почесний професор театру та вистави, Ворицький університет (Великобританія)
e-mail: j.reinelt@warwick.ac.uk
Scopus Author ID

Ріян Хідаятулла, викладач, Університет Лампунг (Індонезія)
e-mail: riyan.1002@fkip.unila.ac.id
ORCID ID | Scopus Author ID

Бо-Ва Люнг, доктор філософії, професор, відділ культурних та творчих мистецтв, Гонконгський університет освіти (Гонконг)
e-mail: bwleung@eduhk.hk
ORCID ID | Scopus Author ID

Валері Стіл, доктор філософії, Технологічний інститут моди, (США)
e-mail: valerie_steele@fitnyc.edu
Scopus Author ID

Марсела Дрієн, доктор філософії в галузі мистецтвознавства, доцент, Університет Адольфо Ібаньєса (Чилі)
e-mail: mdrien@uai.cl
ORCID ID | Scopus Author ID | Google Scholar