Редакційний штат

Голова редакційної колегії

 1. М. М. Поплавський, Київський національний університет культури і мистецтв, доктор педагогічних наук, професор, Україна

Відповідальний секретар

 1. О. М. Шандренко, Київський національний університет культури і мистецтв, кандидат мистецтвознавства, доцент, Україна

Редакційна колегія

 1. Артур Брацкі, Гданський університет, доктор гуманітарних наук, Польща
 2. Піотр Розвадовські, Суспільна Академія Наук у м. Лодзь, президент Варшавської Вшехніци, доктор гуманітарних наук, Польща
 3. В. А. Абизов, Київський національний університет культури і мистецтв, доктор архітектури, професор, Україна
 4. Б. В. Деменко, Київський національний університет культури і мистецтв, доктор мистецтвознавства, професор, Україна
 5. Р. Д. Михайлова, Київський національний університет культури і мистецтв, доктор мистецтвознавства, професор, Україна
 6. М. Р. Селівачов, Київський національний університет культури і мистецтв, доктор мистецтвознавства, професор, Україна
 7. О. В. Безручко, Київський університет культури, доктор мистецтвознавства, доцент, Україна
 8. О. А. Лагутенко, Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури, доктор мистецтвознавства, професор, Україна
 9. К. В. Фадєєва, Національна музична академія ім. П.І. Чайковського, доктор мистецтвознавства, професор, Україна
 10. О. В. Шкільна, Київський університет культури, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, Україна
 11. С. М. Деркач, Київський національний університет культури і мистецтв, кандидат мистецтвознавства, професор, Україна