DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.38.2018.141734

ФІЛЬМ-ПОРТРЕТ В УКРАЇНСЬКІЙ КІНОДОКУМЕНТАЛІСТИЦІ

Оlena Moskalenko-Vysotska

Анотація


Мета дослідження. Метою розвідки є спроба окреслити основні ідейно – тематичні тенденції, що превалюють у фільмах, створених в жанрі документального кіно-портрету. Дослідницьке поле статті базується на контенті Української студії хронікально-документальних фільмів, реалізованого в період 2003–2005 рр. У роботі прослідковуються особливості жанру фільму-портрета, виявляються прояви його різновиду та модифікацій. Методологія дослідження. У праці методами аналітичного розгляду висвітлюється прояв інтерпретацій жанру документального фільму-портрета. Предметом дослідження стали кінострічки режисерів-документалістів Володимира Артеменка, Євгена Гончарова, Вадима Єрмоленка, Георгія Давиденка, Інни Дернової. На основі їх фільмів автор розглядає ступінь маніпулятивного у відносинах автора і героя, розцінюючи процес створення фільму-портрету як взаємний досвід, важливий для обох сторін. Висновки. Зосередившись на модусах творення й сприйняття режисерами героя свого фільму, автор робить висновки, що зйомка документального фільму-портрета – це відповідальний вибір не тільки для автора, але й для його героя. Аналіз документальних стрічок студії «Укркінохроніка» виявив очевидну тенденцію до розширення меж жанру кіно-портрету, який кожен з режисерів вирішує у свій спосіб, а також продемонстрував обов’язкову необхідність його вирішення в додатковому жанровому діапазоні в залежності від мети режисерського задуму.

Ключові слова


фільм-портрет; жанр; колективний портрет; синхрон; кіноспостереження; портрет епохи; драматургічний хід

Повний текст:

PDF

Посилання


Zubavina, I. (2007). Cinematography of Independent Ukraine: Trends, Films, Figures. Kyiv: Feniks.

Lavrynovych, L. (2008). ‘Discourse of memory in contemporary Ukrainian prose: the main ideological and thematic tendencies’. Filolohichni Studii [Philological Studios], no.1/2, рp. 100–106.

Razbezhkina, M. (2017). The Effect of a Fellow Traveler. Available at: [Accessed 15 January 2018].

Rodnjans’kij, A. (2017). Exchange. Available at: [Accessed 5 January 2018].

Sviato, R. (2010). Oleksandr Koval: «I’ve Always Been a Don Quixote...», Kino-Teatr [Movie-Theater], no. 6, рp. 35–39.

Bіlodіd, І., ed. (1980). Dictionary of the Ukrainian language. In 11. vol, vol. 5. Kyiv: Naukova Dumka.

Freud, S. (2006). The Rigorism of Truth. Moscow: Vagrius.

Shyrman, R. (2008). The Alchemy of Directing. Master-Class. Kyiv: Teleradiokurier.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Зубавіна І. Б. Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті / І. Б. Зубавіна; Ін-т проблем сучасного мистецтва Акад. мистецтв України. – Київ : Фенікс, 2007. – 296 с.

Лавринович Л. Дискурс пам’яті в сучасній українській прозі: основні ідейно-тематичні тенденції / Л. Б. Лавринович // Філологічні студії. – Луцьк, 2008. – №1/2. – С. 100–106.

Разбежкина М. Эффект попутчика [Електронний ресурс] : [интервью с М. Разбежкиной] / беседу вел Константин Шавловский // Сеанс. – №31. – Режим доступа : http://seance.ru/n/31/sjuzhet31/effekt-poputchika/. – Загл. с экрана.

Роднянський А. Обмен [Електронний ресурс] : [интервью с А. Роднянским] / беседу вел Константин Шавловский // Сеанс. – №31. – Режим доступа : http://seance.ru/n/31/sjuzhet31/obmen/. – Загл. с экрана.

Свято Р. Олександр Коваль: «Я завжди був Донкіхотом…» / Р. Свято // Кіно-театр. – 2010. – № 6. – С. 35–39.

Словник української мови. В 11 т. Т. 5. / АН УРСР. Ін-т мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – Київ : Наук. думка,1980. – 463 с.

Фрейд З. Бесстрашные истины : [пер. с нем.] / З. Фрейд ; [вступ. ст. и сост. С. Капелуш, А. Литвинов]. – Москва : Вагриус, 2006. – 504 с.

Ширман Р. Алхимия режиссуры. Мастер-класс / Р. Н. Ширман. – Киев : ЗАО Телерадиокурьер, 2008. – 448 с.

Copyright (c) 2018 Олена Миколаївна Москаленко-Висоцька

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.