DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.38.2018.141736

ШАБЛОННИЙ ВІДЕОМОНТАЖ ЯК ОЗНАКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕЛЕПРОГРАМИ

Sergei Petrenko

Анотація


Мета роботи. Дослідити процес формування шаблонності відеомонтажу, а також його системний розгляд за допомогою вивчення інформаційних програм як джерел цього процесу. У статті аналізуються прийоми відео-монтажу, які властиві телевізійним новинам, спростовується думка, що шаблонний відеомонтаж в інформаційних випусках перешкоджає адекватному сприйняттю інформації та спотворює її зміст. Завдання монтажу будь-якого інформаційного випуску полягає в тому, щоб зробити його доступним і зрозумілим для пересічного глядача. Методи дослідження. Використано системний підхід щодо визначення шаблонності відео-монтажу як ознаки інформаційної телепрограми. Якщо змонтований відеоряд не заважає глядачеві сприймати телевізійну інформацію в усіх притаманних їй аудіовізуальних аспектах (текст, аудіо, відео) і, навпаки, сприяє кращому донесенню до аудиторії сенсу інформації, закладеної в картинці – це свідчення системності, а отже, шаблонності монтажу. Процес моделювання запропонованих шаблонних правил монтажу інформаційної телепрограми є оосновоположним критерієм щодо монтажу телевізійного інформаційного матеріалу. Наукова новизна результатів полягає в розробленні пам’ятки основних шаблонних правил монтажу сучасної інформаційної телепрограми. Вперше систематизовано фактори впливу на формування шаблонності відео-монтажу з огляду наукових понять «шаблон» і «монтаж». Практичне значення одержаних результатів полягає в підвищенні результативності формування монтажу сучасної інформаційної телепрограми. Висновки. Проаналізовано характерні риси моделювання монтажу інформаційної телепрограми і нових ефективних прийомів шаблонності відео-монтажу на базі запропонованої методики. Доведено ефективність використання шаблонності в монтажі інформаційних матеріалів і, як результат, формуванні позитивного впливу на глядача.

Ключові слова


шаблон; відеомонтаж; інформаційна телепрограма; перебивка; макроплан

Повний текст:

PDF

Посилання


Amatuni, O.A. ed. (1998). New Explanatory Dictionary of the Ukrainian Language Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy. In 4 vol. Vol. 4. Kyiv: Akonit.

Vylchek, V.M. (1972). Golems of the non-fan. Telestadion. рр.59–74.

Holovetskyi, V.M. (2007). Shtampy v telezhurnalistytsi Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho unyversytetu im. I. Franka. Seriia : Filolohichni nauky [Bulletin of the Zhytomyr State University named after. I. Franko Series: Philological Sciences], issue 31, рр.210–212.

Horpenko, V. H. (1999). Exceptional installation possibilities. Kyiv : Kyiv State Institute of Theatrical Art named after I. K. Karpenko-Karya.

Horpenko, V.H. (1999). The plot creation possibilities. – Kyiv: Kyiv State Institute of Theatrical Art named after I. K. Karpenko-Karya.

Eizenshtein, S.M. (2006). Montazh. Moscow: Muzei kyno; Эizenshtein-tsentr.

Kulias, I.V. and Makarenko, O.R. (2006). Effective television production: standards of information broadcasting, professional ethics of journalist-informer. Kyiv : MHO Interniuz Ukraina.

Rabiger, M. and Rabyher, M. (1999). Directing documentaries. Moscow: Institute for Advanced Studies of Television and Radio Broadcasters.

Sokolov, A.H. (2001). Installation: television, film, video. In part 3. Part 3. Moscow: 625.

Utylova, N.Y. (2004). Montazh : ucheb. posobye dlia studentov. Moscow: Aspekt Press.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вильчек В. М. Глазами не-болельщика / В. М. Вильчек // Телестадион. – Москва,1972. – С. 59–74.

Головецький В. М. Штампи в тележурналістиці / В. М. Головецький // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. Серія : Філологічні науки. – 2007. – Вип. 31. – С. 210–212.

Горпенко В. Г. Виражальні можливості монтажу. – Київ : Київ. держ. ін-т театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого, 1999. – 59 с.

Горпенко В. Г. Сюжетотворчі можливості монтажу. – Київ: Київ. держ. ін-т театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого, 1999. – 62 с.

Куляс І. В. Ефективне виробництво теленовин: стандарти інформаційного мовлення, професійна етика журналіста-інформаційника / І. В. Куляс, О. Р. Макаренко. – Київ : МГО Інтерньюз Україна, 2006. – 120 с.

Новий тлумачний словник української мови. У 4 т. Т. 4. / Уклад. : В. Яременко, О. Сліпушко; ред. рада: О. А. Аматуні [та ін.]. – Київ: Аконіт, 1998. – 941 с.

Рабигер М. Режиссура документального кино : учеб. пособие / В. Рабигер. – Москва : Ин-т. повышения квалификации работников телевидения и радиовещания, 1999. – 121 с.

Соколов А. Г. Монтаж : телевидение, кино, видео. В 3 ч. Ч. 3. – Москва : «625», 2001. – 207 с.

Утилова Н. И. Монтаж : учеб. пособие для студентов вузов – Москва : Аспект Пресс, 2004. – 171 с.

Эйзенштейн С. М. Монтаж. – Москва : Музей кино; Эйзенштейн-центр, 2000. – 591 с.

Copyright (c) 2018 Сергій Іванович Петренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.