DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.38.2018.141738

ЕВОЛЮЦІЯ СЦЕНІЧНОГО ОБРАЗУ УКРАЇНКИ В ТЕАТРАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

Natalia Pogutsa

Анотація


Мета статті – дослідити особливості еволюції сценічного образу українки в театральному мистецтві початку XX ст. Методи дослідження полягають у застосуванні мистецтвознавчого, а також історико-логічного методів. Зазначений методологічний підхід дозволяє розкрити головні причини, що зумовили динаміку еволюції сценічного образу українки в театральному мистецтві поч. XX ст. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: охарактеризувати народний і модерністський напрямки в українській драматургії та театральному мистецтві початку XX ст.; проаналізувати еволюцію сценічного образу українки в контексті взаємодії народницьких і модерністських тенденцій; з’ясувати значення впливу обмеженого українського театрального простору на еволюцію сценічного образу українки. Наукова новизна. З позиції мистецтвознавства здійснено комплексний аналіз еволюції сценічного образу українки в театральному мистецтві на поч. XX ст. Вперше з’ясовано, що в українській драматургії поч. XX ст. чітко прослідковується два головних спрямування: народницьке й модерністське, які засвідчують про своєрідну амбівалентність національного театрального мистецтва означеного періоду. Висновки. Класичний український театр, зіпертий на потужний пласт традиційної культури, дбав про збереження духовних цінностей народу, а також сприяв європеїзації національного театрального мистецтва. На поч. XX ст. на сцені театру корифеїв, поряд із традиційним сценічним образом українки – героїні соціально-побутової драми та комедії, з’явилися героїні модерних п’єс Лесі Українки, В. Винниченка, О. Олеся, в образах яких розкривалися нові грані жіночого характеру. Еволюція сценічного образу українки відображала зміни в житті народу й ролі театру. Функціонування в обмеженому театральному просторі гальмувало природний розвиток українського театрального мистецтва, що позначилося на динаміці еволюції сценічного образу українки. Органічне поєднання в репертуарі класичного українського театру п’єс народницького та модерністського спрямувань дає автору статті підстави для обґрунтування висновку про своєрідну амбівалентність українського театрального мистецтва поч. XX ст. Підтверджено неправомірність протиставлення модерністського й народницького спрямувань у контексті українського театрального мистецтва поч. XX ст.

Ключові слова


українське театральне мистецтво; народництво; модернізм; сценічний образ українки

Повний текст:

PDF

Посилання


Aheieva, V. The beginning of the 20th century: general tendencies of artistic evolution. Istoriia ukrainskoi kultury. U 5 t. T. 5. Kn. 2. [History of Ukrainian Culture], In vols. 5. Vol. 5. Book. 2., pp. 7–62.

Zabuzhko, O. (2007). Notre Dame d’Ukraine: a Ukrainian woman in the conflict of mythologies. Kyiv: Fakt.

Kononenko, Ye. (1999). Singing soul of Ukraine (Marusya Churai, Lesya Ukrainka, Lina Kostenko). Heroi ta znamenytosti v ukrainskii kulturi [Heroes and celebrities in Ukrainian culture],рр. 234–248.

Krasylnykova, O. (2011). Ukrainian Theater: 1900s – 1941. Istoriia ukrainskoi kultury. U 5 t. T. 5. Kn. 2. [History of Ukrainian Culture], In vols.5. vol. 5. Book. 2., pp. 553–596.

Lemeshchenko, A. (2004). Maria Zankovetska - the legend of Ukrainian theater. Ukrainky v istorii [Ukrainian women in history], pp. 259–264.

Miroshnychenko, O. (1998). Theater and public. Narysy ukrainskoi populiarnoi kultury [Essays on Ukrainian popular culture], pp.655–666.

Ukrainka, L. (1966). On art. Kyiv: Mystetstvo.

Franko, I. (1995). Russian Theater. Tvory. U 20 t. T. 16. [Writings], in 20 vols. Vol. 16, pp. 194–208.

Charnetskyi, S. (1994). Theater. Istoriia ukrainskoi kultury [History of Ukrainian Culture], pp.593–620.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Агеєва В. П. Початок XX століття: загальні тенденції художньої еволюції / В. П. Агеєва, І. П. Бетко, Т. І. [та ін.] // Історія української культури. У 5 т. Т. 5. Кн. 2. – Київ, 2011. – С. 7–62.

Забужко О. Notre Dame d’Ukraine: українка в конфлікті міфологій / О. Забужко. – 3-є вид. – Київ: Факт, 2007. – 640 с.

Кононенко Є. Співоча душа України (Маруся Чурай, Леся Українка, Ліна Костенко) / Є. Кононенко // Герої та знаменитості в українській культурі. – Київ, 1999. – С. 234–248.

Красильникова О. В. Український театр: 1900-ті – 1941 рік / О. В. Красильникова // Історія української культури. У 5 т. Т. 5. Кн. 2. – Київ, 2011. – С. 553–596.

Лемещенко А. Марія Заньковецька – легенда українського театру / А. Лемещенко // Українки в історії. – Київ, 2004. – С. 259–264.

Мірошниченко О. Театр і публіка / О. Мірошниченко // Нариси української популярної культури. – Київ, 1998. – С. 655–666.

Українка Л. Про мистецтво / Л. Українка. – Київ: Мистецтво, 1966. – 299 с. .

Франко І. Руський театр / І. Франко // Твори. У 20 т. Т. 16. – Київ, 1955. – С. 194–208.

Чарнецький С. Театр / С. Чарнецький // Історія української культури. – Київ, 1994. – С. 593–620.

Copyright (c) 2018 Pogutsa Natalia

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.