DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.38.2018.141739

РОЛЬ ВНУТРІШНЬОКАДРОВОЇ МУЗИКИ В КІНОФІЛЬМІ

Lev Riazantsev

Анотація


Мета роботи. Проаналізувати роль внутрішньокадрової музики в кінофільмі в процесі організації звукового рішення фільму, виявити особливості застосування її в фільмах різних жанрів. Методологія дослідження передбачає застосування аудіовізуального аналізу зарубіжних та українських фільмів, що дозволить прийти до розуміння ролі внутрішньокадрової музики в кінофільмі. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що чітко сформовано основні принципи застосування внутрішньокадрової музики в кінофільмі та показано її вплив на звукове вирішення кінофільму. Висновки. Внутрішньокадрова музика є фактором, що тісно пов’язаний з фабулою фільму, і є двигуном дії вперед. Найчастіше в ролі внутрішньокадрової музики виступала і виступає пісня, яка може дозволяти співакові освідчуватись у своїх почуттях, підкреслювати героїзм і мужність, будувати дію фільму. Танець – також дуже часто використовується внутрішньокадрово в різних фільмах, насмперед пов’язаних з народним побутом і національними особливостями. Танцювальна музика поєднує дуже різні епізоди, відображає і характеризує зміни часу в кадрі, є прикладом співіснування та взаємовпливу різних музичних культур. Внутрішньокадрова інструментальна музика може бути і у вигляді великого концертного номера, і вести за собою зображальний монтаж сцени. А також музика ще й підкреслює і трагічні моменти фільму, і є драматично важливою музикою заднього плану, надає іронічний підтекст сцені, відіграє роль шпигунського шифру або паролю, може бути фоном, протилежним змісту кадру, і створювати наявний контраст з цим змістом.

Ключові слова


внутрішньокадрова музика; інструментальна музика; пісня; танець; кінофільм

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezklubenko, S. (2008). Art: terms and concepts. Vol. 2. Kyiv: Maister-Print.

Horpenko, V. (2000). Architectonics of the film: directorial means and methods of forming the structure of the on-screen work. Vol. 1. Kyiv: Kyiv State Institute of Theatrical Art.

Rozlogov, K. (ed). (2005). Introduction to Screen Culture: New Audiovisual Technologies. Moscow: Iskusstvo.

Lissa, Z. (1970). Aesthetics of Chinese music. Moscow: Muzika.

Mankovsky, V. (1984). Fundamentals of Sound Operator’s Work. Moscow: Iskusstvo.

Riazantsev, L. (2015). Technique of leitmotifs in cinematic music. Visnyk KNUKiM. Seriia : Mystetstvoznavstvo [Kyiv National University of Culture and Arts], issue 33, hh. 124–130

Eyzenshteyn, C. (1964). Selected Works. Vol. 2. Moscow: Iskusstvo.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Безклубенко С. Д. Мистецтво: терміни та поняття. В 2т. Т.1. / С. Д. Безклубенко. – Київ : Майстер-Принт, 2008. – 255с.

Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму: Режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища. В 5т. Т.1 / В. Г. Горпенко. – Київ : ДІТМ, 2000. – 145с.

Введение в экранную культуру: новые аудиовизуальные технологии : учеб. пособие / отв. ред. К. Є. Розлогов. – Москва : Искусство, 2005. – 480с.

Лисса З. Эстетика киномузыки пер. с нем. / З. Лисса. – Москва : Музыка, 1970. – 495с.

Маньковський В. С. Основы звукооператорской роботы : учеб. пособие / В. С. Маньковський – Москва : Искусство, 1984. – 240с.

Рязанцев Л. В. Техніка лейтмотивів в кіномузиці / Л. Рязанцев // Вісник КНУКіМ. Серія : Мистецтвознавство. – Київ, 2015.– Вип. 33. – С. 124– 130.

Ейзенштейн С. М. Избранные произведения В 5 т. Т. 2. Монтаж / Ейзенштейн С. М. – Москва : Искусство, 1964. – 549 с.

Copyright (c) 2018 Лев Васильович Рязанцев

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.