DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.38.2018.141743

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В СЦЕНІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Tetiana Sovhyra

Анотація


Мета роботи. Стаття присвячена дослідженню питань методики використання технічних можливостей візуального мистецтва у процесі створення сценічних розважальних заходів. Відповідно до мети з’ясовуються поняття «візуальне мистецтво», «техніка» та «технологія», «інтерактивність» тощо, досліджується специфіка тривимірного відеомеппінгу, відеоінсталяцій як напрямків сучасного мистецтва. Методи дослідження: в роботі застосовано загальнонаукові та конкретнонаукові методи: аналітичний – при аналізі філософської, мистецтвознавчої, культурологічної літератури з теми дослідження; історичний – для з’ясування етапів становлення напрямків відео-арту як мистецького явища; теоретичний – для з’ясування загальної природи візуального мистецтва та його специфіки в сфері сценічних мистецтв; порівняльно-типологічний – для виявлення рис подібності і відмінності сценічного та візуального мистецтв як видів мистецтва; концептуальний – при аналізі та характеристиці понятійно-термінологічної системи дослідження. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше аналізуються питання використання інтерактивної медійної техніки в процесі виробництва розважально-видовищних заходів та відповідні проблеми з її практичним впровадженням у сценічний простір. Висновки. Доведено, що використання технічної складової відео-арту в сценічному просторі надає йому особливої видовищності та інтерактивності. Завдання використання подібної візуалізації полягає в тому, щоб надати нерухомій дійсності рух та динаміці особливу образність. Нині існують вже приклади сценічних шоу-програм, які вповні організовані за рахунок зображально-виражальних засобів візуального мистецтва та в своїй організації не використовують основний засіб виразності сценічних видів мистецтва – акторську майстерність (сценічну дію актора). У сценічному просторі візуальні інсталяції можуть слугувати в ролі об’єкта, скульптури, декорацій.

Ключові слова


технологія; відео-арт; інтерактивність; сценічне мистецтво

Повний текст:

PDF

Посилання


Isaev, A. (Ed.) (2002). The anthology of Russian video art. Moscow: Media Art Lab.

Bezklubenko, S. (1986). The facets of the creative method. Kyiv: Art.

Bezklubenko, S. (1972). The solid nature of art. Kyiv: Art.

Vysheslavskyi, H. (2009). ‘Video-art’. Suchasne mystetstvo [Modern Art], vol. 4, pp.53–70.

Lishchynska, O. (2013). ‘Media art in Ukrainian visual art: philosophical and aesthetic ideas and expressions’. Hileia : naukovyi visnyk [Gilea: Scientific Bulletin], no. 78, pp. 256–259.

Prudenko, Ya. (2018). ‘The Rabelais of Ukrainian video art. Oleksandr Roitburd’, [online] Available at: [Accessed 11 February 2018].

Sydorenko, V. (2008). Visual art from avant-garde shifts to new directions: the development of visual art of Ukraine in the 20th and 21st centuries. Kyiv: VH studio.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антология российского видеоарта / [cост. А. Исаев]. – Москва: Медиа Арт Лаб, 2002. – 192 с.

Безклубенко С. Д. Грани творческого метода / С. Д. Безклубенко. – Київ : Искусство, 1986. – 196 c.

Безклубенко С. Д. Суцільна природа мистецтва / С. Д. Безклубенко. – Київ : Мистецтво, 1972. – 283 c.

Вишеславський Г. А. Відео-арт / Г. А. Вишеславський // Сучасне мистецтво: наук. зб. – Київ: Фенікс, 2009. – Вип. 4. – С. 53–70.

Ліщинська О. І. Медіа–арт в українському візуальному мистецтві: філософсько– естетичні ідеї та вияви / О. І. Ліщинська // Гілея: наук. вісн. – Київ : Гілея, 2013. – № 78. – С. 256–259.

Пруденко Я. Рабле українського відео–арту. Олександр Ройтбурд [Електронний ресурс] / Я. Д. Пруденко. – Режим доступу: http://old.korydor.in.ua/texts/176-Rable-ukrainskogo-video-artu-Oleksandr-Roytburd – Назва з екрану. – Дата звернення 11.02.2018.

Сидоренко В. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: розвиток візуального мистецтва України ХХ–ХХІ ст. / В. Сидоренко. – Київ : ВХ студіо, 2008. – 187 с.

Copyright (c) 2018 Тетяна Ігорівна Совгира

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.