DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.38.2018.141745

ТВОРЧИЙ ВСЕСВІТ КІНЕМАТОГРАФУ Т. В. ЛЕВЧУКА ПЕРІОДУ ХРУЩОВСЬКОЇ «ВІДЛИГИ»

Olena Sokol

Анотація


Мета дослідження. Стаття присвячена творчій та громадській діяльності провідного українського радянського кінорежисера Т. В. Левчука в 1953–
1964-х рр.: аналізується творчий доробок митця в контексті специфіки українського кіновиробництва, його діяльність в Спілці кінематографістів УРСР. Методологію статті становлять принципи об’єктивності та історизму, які базуються на проблемно-хронологічному, конкретно-історичному, описовому статистичному та логіко-аналітичному методах наукового пізнання. Наукова новизна статті полягає у висвітленні діяльності українського кінорежисера Т. В. Левчука в період хрущовської «відлиги», з використанням архівних матеріалів Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, фондів музею Національної кіностудії художніх фільмів ім. О. Довженка, критичних статей та рецензій, опублікованих у періодичній пресі, а також мемуарної літератури. Висновки. Особистий внесок Т. В. Левчука в розвиток українського кіновиробництва та професійної мистецької освіти важко переоцінити: за його поданням у 1961 р. Ради Міністрів УРСР ухвалила рішення про відкриття в Київському інституті театрального мистецтва кінофакультету, який повинен здійснити підготовку кадрів за спеціальностями: кінорежисура, кінооператорство та кінознавство; наслідком його педагогічної діяльності є виховання славетної когорти кінорежисерів; а творчої діяльності – художньо-ігрові фільми: «Полум’я гніву» (1955 р.), «Іван Франко» (1956 р.), «Киянка» (1959 р.), «Закон Антарктиди» (1962 р.), «Космічний сплав» (1964 р.), які потребують сьогодні незаанга-жованого осмислення.

Ключові слова


Т. В. Левчук; кінорежисер; фільми; сценарій; рецензії; тематика; педагогічна та громадська діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Baumann, A. (1958). ‘On Soviet cinema’. Sovetskaya kul’tura [Soviet culture], November 27, p.8.

Goryachev, Yu. (1984). A source of power. The party leadership on the development of Soviet cinematography. Moscow: Iskusstvo.

Zorkaya, N. (2002). The History of Soviet cinema. St. Petersburg: Aletheia.

Levchuk, T. (1974). With love to the audience. Moscow: Biuro propagandy sovetskogo iskusstva.

Levchuk, T. National Union of Cinematographers of Ukraine, [online] Available at: [Accessed 10 November 2017].

Kirdan, V. (1957). ‘Review of the film «Ivan Franko» by T. Levchuk’. Moskovskii Komsomolets [Moscow Komsomolets], January 24, p. 6.

Kuznetsov, V. (1958). Art or artifice? Iskusstvo kino [Art of cinema], no. 12, pp. 101–109.

Mashchenko, M. (2003). ‘Years and films of the Dovzhenko Film Studios’. Svit ekranu [The World of Screen], [online] Available at: [Accessed 22 October 2017].

Mashchenko, M. (2012). Tymofii Levchuk. With love in your heart. Pravda Ukrainy [The Truth of Ukraine], January 20, p. 6.

Mikhalevich, A.(1965). Soviet biographical films. Iskusstvo kino [Art of cinema], no. 2, p. 13.

Pogozheva, L. (1960). Features of the new in modern Soviet cinema. Voprosy kinoiskusstva: ezhegodnyi istoriko-teoreticheskii sbornik [Problems of cinematography: the annual theoretical and historical collection], issue, 4, pp. 5–48. Moscow: Akademiya nauk SSSR.

Trymbach, S. (2012). ‘In the labyrinth of history’. Den [Day], [online] Available at : . [Accessed 20 October 2017].

Yanovska, L. (2012). Interview with L. Levchuk. Uriadovyi kurier [Government courier], January 19, p. 6.

Higerovich, E. (1956). ‘Review of the film by T. Levchuk “The flame of wrath”. Tikhookeanskaya zvezda [Pacific star], July 27, p. 6.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh ob’iednan Ukrainy [The Central State Archive of Civil Groups], f. 1, op. 31, SPR. 3460, ark. 3

State Photo Archive of Ukraine named after G. S. Pshenichnyi, od. 2756.

Samoilenko, H. ed. (2004). Literature and culture of Polissya. Of the literary heritage of Yu. Zbanatskyi (to the 90th anniversary of birthday) Nizhyn: Vydavnytstvo Nizhynskoho derzhavnoho universytetu imeni M. Hoholia.

Chabanenko, I. (1958). The ways of Ukrainian cinema art. Iskusstvo kino [Art of cinema], no. 10, pp. 111–114.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бауман Е. О советском кинематографе / Е. Бауман // Советская культура. – 27. ноябр. – 1958. – С. 8.

Горячев Ю. И. Источник силы. О партийном руководстве развитием советской кинематографии / Ю. И. Горячев, В. В. Шинкаренко. – Москва : Искусство, 1984. – С. 189.

Зоркая Н. М. История советского кино / Н. М. Зоркая. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2002. – С. 452.

Левчук Т. С любовью к зрителям / Т. Левчук. – Москва : Бюро пропаганды советского киноискусства, 1974. – 64 с.

Левчук Т. [Електронний ресурс] / Національна спілка кінематографістів України. – Режим доступу : http://www.ukrkino.com.ua/people/?id=553. – Дата звернення 10 листопада 2017.

Література та культура Полісся. Із літературної спадщини Ю. О. Збанацького (до 90-річчя від дня народження) / відп. ред. і упорядник Г. В. Самойленко. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2004. – Вип. 26. – 188 с.

Кирдан В. Рецензия на фильм «Иван Франко» Т. Левчука // Московский комсомолець. – 24 янв. – 1957. – C. 6.

Кузнецов В. Искусство или искусственность? / В. Кузнецов // Искусство кино. – 1958. – № 12. – С. 101–109.

Мащенко М. П. Роки і фільми кіностудії ім. О. Довженко [Електронний ресурс] / М. П. Мащенко // Світ екрану. – Режим доступу : http://svitekranu.org.ua/masch.htm. – Назва з екрану. – Дата звернення 22.10.2017.

Мащенко М. Тимофій Левчук. З любов’ю в серці / М. Мащенко // Правда України. – 20 січн. – 2012. – C. 6.

Михалевич А. Советский биографические фильмы / А. Михалевич // Искусство кино. – 1965. – № 3. – С. 13.

Погожева Л. Черты нового в современном советском киноискусстве // Вопросы киноискусства : ежегодный историко-теоретический сборник. – Вып. 4. – Москва : АН СССР, 1960. – С. 5–48.

Тримбач С. У лабіринті історії [Електронний ресурс] / С. Тримбач // День. – Режим доступу : http://www.day.kiev.ua/222292. – Назва з екрану. – Дата звернення 20.10.2017.

Яновська Л. Інтерв’ю з Л. Левчук / Л. Яновська // Урядовий Кур’єр. – 19 січн. – 2012. – C. 6.

Хигерович Е. Рецензия на художественный фильм Т. Левчука «Пламя гнева» / Е. Хигерович // Тихоокеанская звезда. – 27 июл. – 1956. – С. 6.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 31, спр. 3460, арк. 3

ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного. – од. обл. 2756.

Чабаненко И. Пути украинского киноискусства / И. Чабаненко // Искусство кино. – 1958. – № 10. – С. 111–114.

Copyright (c) 2018 Олена Володимирівна Сокол

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.