DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.38.2018.141748

ПРИЙОМИ СЦЕНОГРАФІЧНОГО РІШЕННЯ В ПОСТАНОВКАХ ОПЕРИ-ФЕЄРІЇ ВІТАЛІЯ КИРЕЙКА «ЛІСОВА ПІСНЯ»

Lada Shylenko

Анотація


Мета дослідження – проаналізувати роль художнього рішення вистави в сучасному українському музичному театрі. Методи дослідження полягають у застосуванні історично-порівняльного методу – для виявлення ролі сценографії з огляду на історичні передумови та перспективу розвитку, компаративний – для порівняння сценічних інтерпретацій опери «Лісова пісня» Віталія Кирейка в контексті сценографічних пошуків, джерелознавчий – для опрацювання попередніх надбань на дану тематику та усіх архівних документів, комунікативний – для зібрання спогадів співтворців та очевидців, причетних до постановок (особисті бесіди з композитором В. Кирейком 2013–2016 рр., художником-постановником О. Гавришем, виконавицею партії Мавки Н. Ніколаїшин), логічний (узагальнення, аналогія) – для розгляду проблем, пов’язаних із втіленням оперної драматургії на сцені, аналітичний – для проведення аналізу сценографічних та режисерських рішень в інтерпретаційних пошуках. Даний комплексний методологічний підхід здійснено з метою розгляду художнього втілення музичної вистави в історичній перспективі розвитку. Наукова новизна роботи. Вперше комплексно охарактеризовано специфічні прийоми та ходи, використані при постановках музичних вистав, зокрема опери-феєрії Віталія Кирейка «Лісова пісня» за однойменною драмою Лесі Українки. Висновки. У час поступового занепаду оперних театрів необхідно вирішувати питання оновлення сценічних втілень класичного оперного репертуару, художньої інтерпретації твору та його режисерського бачення. Важливим фактором у встановленні контакту з публікою є сценографічне рішення вистави, адже художня стилістика, в якій вирішено твір – це обличчя й оболонка вистави. Питання сценографії в українському оперному театрі є актуальним та значним для національної музичної культури. Воно потребує подальшого вивчення та дослідження як мистецтвознавцями, театрознавцями, так і музичними режисерами-постановниками.

Ключові слова


опера-драма В. Кирейка «Лісова пісня»; сценографія; режисер; сучасний музичний театр

Повний текст:

PDF

Посилання


Veselovska, H. (2003). ‘A big walk’, [online] Available at: [Accessed 10 December 2017].

Zahaikevych, M. (1999). ‘After 40 years of oblivion. Opera by V. Kyreiko „The Forest Song” on the stage of Petro Tchaikovsky National Music Academy’. Kultura i zhyttia [Culture and Life], no. 20/21.

‘Scenography – creating the illusion of an imaginary space’, [online] Available at: : [Accessed 21 January 2018].

Kurbanov, V. (2009). Traditionalism and problems of interpretation of the opera performance. Chasopys Natsionalnoi Muzychnoi Akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho [Chronicle Of Petro Tchaikovsky National Music Academy Of Ukraine], no. 3, pp. 30–35.

Kurbas, L. (2001). Philosophy of theatre. Kyiv: Osnovy.

Stavychenko, A. (2017). ‘Drama with an open end’. Internet Journal Tyzhden [The Week], [online] Available at: [Accessed 17 February 2018].

Tereshchenko, A. (1999). ‘Does the theatre need the director?’, The Mirror of the Week, [online] Available at: [Accessed at 1 September 2017].

Frenkel, M. (1980). Contemporary scenography. Kyiv: Mystetstvo.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Веселовська Г. Велика прогулянка [Електронний ресурс] / Г. Веселовська // День. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/ velika-progulyanka. – Назва з екрану. – Дата доступу 10.12.2017.

Загайкевич М. Після сорокарічного забуття. Опера В. Кирейка «Лісова пісня» на сцені оперної студії Національної музичної академії ім. П. Чайковського // Культура і життя. – 1999. – 11 грудня. – № 20/21.

Сценографія – створення ілюзії уявного простору [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://fiz-cultura.ucoz.ua/news/5_scenografija_stvorennja_ilju ziji_ujavnogo_prostoru/2015-04-10-2372. – Назва з екрану. – Дата доступу 21.01.2018.

Курбанов В. Традиційність і проблеми інтерпретації оперної вистави / В. Б. Курбанов // Часопис Національної Музичної Академії України імені П. І. Чайковського. – Київ, 2009. – №3. – С.30–35.

Курбас Л. Філософія театру / Л. Курбас. – Київ : Основи, 2001. – 917 с.

Ставиченко А. Драма з відкритим фіналом. [Електронний ресурс] // Тиждень. – 12 червня 2017 року. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Culture/ 194045/PrintView. – Назва з екрану. – Дата доступу 17.01.2018.

Терещенко А. Нужен ли опере режиссер // Зеркало недели. – Київ, 1999. – 15 июня – Режим доступа : https://zn.ua/CULTURE/nuzhen_li_ opere_rezhisser.html. – Загл. с экрана. – Дата доступа 01.09.2017.

Френкель М. А. Современная сценография. – Киев: Мистецтво, 1980. – 130 с.

Copyright (c) 2018 Лада Анатоліївна Шиленко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.