DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.38.2018.141751

ОСОБЛИВОСТІ СЦЕНІЧНОЇ БАЛЬНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ В МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИХ ВИСТАВАХ

Olesia Vakulenko

Анотація


Мета дослідження. Дослідити особливості сценічної бальної хореографії в музично-драматичних виставах у контексті жанрової специфіки постановок; проаналізувати етапи становлення, розвитку та утвердження хореографічних постановок як невід’ємної частини сценічного дійства вистави, що сприяють розкриттю режисерського бачення твору. Методи дослідження складають: теоретичний метод моделювання (для побудови аналогій між жанрово-стильовими принципами музично-драматичних вистав та специфікою сценічної бальної хореографії ); історично-порівняльний метод (для визначення спільних та відмінних рис у хореографічних постановках сценічної бальної хореографії на сценах музично-драматичних театрів у контексті становлення та розвитку театрального мистецтва). Наукова новизна статті полягає в розгляді особливостей сценічної бальної хореографії в музично-драматичних виставах як невід’ємної частини сценічного дійства в контексті жанрової специфіки постановок. Висновки. Сценічна бальна хореографія протягом багатьох століть є невід’ємною частиною музично-драматичних вистав доповнюючи драматичну дію, допомагаючи розкрити ідею п’єси, характери та психологію дійових осіб, занурюючи глядача у відповідну епоху, підкреслюючи час та місце дії, комічний або драматичний підтекст, підтримуючи ритм вистави тощо.

Ключові слова


бальна хореографія; музично-драматичні вистави; хореографія; балетмейстер; оперета; постановка

Повний текст:

PDF

Посилання


Grigorovich, Yu. (1981). Ballet: encyclopedia. Moscow: Sovetskaya Entsiklopediya.

Hvozdiev, O. (2008). From the History of Theater and Drama. Lviv.

Grekova-Dashkovskaya, O. (1990). Old masters of operetta. Moscow: Iskusstvo.

Yeroshenko, O. (2008). Vocal performance of the Baroque era in the light of the theory of affects. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstva. Seriia: Mystetstvoznavstvo. Arkhitektura [Bulletin of Kharkov State Academy of Design and Art. Series: Art studies. Architecture], no. 15, pp. 49–56.

Zhukova, L. (1967). The art of operetta. Moscow: Znaniye.

Boyadzhiev, G. (1971). The history of foreign theater. Theater of Western Europe. Moscow: Prosveshcheniye.

Karskaya, T. (1948). French Fair Theater. Leningrad-Moscow: Iskysstvo.

Kruntyaeva, T. (1981). Italian comic opera of the 18th century. Leningrad: Muzyka.

Kudinova, G. (1982). From vaudeville to the musical. Moscow: Sovetskiy kompozitor.

Mongredien, J. (2008). Everyday life of comedians in the days of Moliere. Moscow: Molodaya gvardiya.

Noverr, J.-J. (1927). Letters on dance. Leningrad: Academia.

Plyushchevsky-Plyushchik, Ya. (1892). ‘Letters on the Russian Operetta’. Teatralnyi mirok [The Theater World], no. 27.

Serdiuk, O. (2002). Ukrainian music culture: from beginnings to the present. Kharkiv : Osnova.

Yankovsky, M. (1937). Operetta. Moscow: Iskusstvo.

Yankovsky, M. (1982). The art of operetta. Moscow: Sovetskiy kompozitor.

Corvin, M. (1995). Le theatre nouveau en France. Paris: Presses universitaires de France.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Балет : энциклопедия / Гл. ред. Ю. Н. Григорович. – Москва : Советская энциклопедия, 1981. – 623 с. : ил.

Гвоздєв О. О. З історії театру і драми / О. О. Гвоздєв. – Львів, 2008. – 200 с.

Грекова-Дашковская О. П. Старые мастера оперетты / О. П. Грекова-Дашковская. – Москва : Искусство, 1990. – 286 с.

Єрошенко О. В. Вокальне виконавство доби бароко в світлі теорії афектів / О. В. Єрошенко // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистецтва. Серія: Мистецтвознавство. Архітектура. – 2008. – № 15. – С. 49–56.

Жукова Л. Искусство оперетты / Л. Жукова. – Москва : Знание, 1967. – 80 с.

История зарубежного театра. Театр Западной Европы / под общ. ред. проф. Г. Н. Бояджиева. – Москва : Просвещение, 1971. – 360 с.

Карская Т. Я. Французский ярмарочный театр / Т. Я. Карская. – Ленинград-Москва : Искусство, 1948. – 232 с.

Крунтяева Т. С. Итальянская комическая опера ХVІІІ века: монография / Т. С. Крунтяева. – Ленинград : Музыка, 1981. – 167 с.

Кудинова Г. От водевиля до мюзикла / Г. Кудинова. – Москва : Сов. композитор, 1982. – 176 с.

Монгредьен Ж. Повседневная жизнь комедиантов во времена Мольера / Ж. Монгредьен ; пер с фр., авт. коммент. Е. В. Колодочкина. – Москва : Молодая гвардия, 2008 . – 267 с.

Новерр Ж.-Ж. Письма о танце / Ж.-Ж. Новерр ; пер. А. А. Гвоздевой. – Ленинград : Academia, 1927. – 316 с.

Плющевский-Плющик Я. А. Письма о русской оперетте / Я. А. Плющевский-Плющик // Театральный мирок. – 1892. – № 27.

Сердюк О. В. Українська музична культура: від джерел до сьогодення / О. В. Сердюк, О. В. Уманець, Т. О. Слюсаренко. – Харків : Основа, 2002. – 400 с.

Янковский М. О. Оперетта / М. О. Янковский. – Москва : Искусство, 1937. – 117 с.

Янковский М. О. Искусство оперетты / М. О. Янковский. – Москва : Советский композитор, 1982. – 278 с.

Corvin M. Le theatre nouveau en France / M. Corvin. – Paris: Presses universitaires de France, 1995. – 125 p.

Copyright (c) 2018 Олеся Михайлівна Вакуленко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.