DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.38.2018.141818

КОМПОЗИТОР ЄВГЕН МАГАЛІФ: БІОГРАФІЧНИЙ І ТВОРЧИЙ ЕКСКУРС

Valentyna Ivanova

Анотація


Мета статті: вивчення творчого доробку композитора Євгена Магаліфа та репрезентація його музичній спільноті України. Методи і завдання дослідження: аналіз наукових джерел про особливості композиторської творчості; вивчення доступних матеріалів про життя і творчість Є. Магаліфа; огляд його музичних творів з позицій доцільності їх використання в концертній і педагогічній діяльності; узагальнення світового музичного досвіду виконання творів для духових інструментів Є. Магаліфа. Наукова новизна: вперше досліджено стилістичні й жанрові пріоритети творчості композитора Є. Магаліфа, а також  здійснено оцінку мистецької цінності його композицій. Висновки. Дослідженням встановлено, що композиції Євгена Магаліфа мають художню цінність, здобули визнання виконавців і шанувальників музики. Його твори є досконалим втіленням традицій сучасної класики та гідні бути представленими в концертній і педагогічній діяльності. Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо як у подальшому вивченні стилістичних і жанрових засад творчості Є. Магаліфа, так і в розвідці нових імен композиторів близького й далекого зарубіжжя.

Ключові слова


композитор Євген Магаліф; композиторська творчість; мистецька спадщина; творчий доробок; музичний твір; музична комунікація; стиль і жанр

Повний текст:

PDF

Посилання


Koshevaya, A. (2016). Evgenii Magalif – Bravo, maestro!, Available at: . [Accessed 20 April 2016]. Title from the screen.

Krivtsun, O.A. (2000). Psychology of Art. Moscow: Maxim Gorky Literature Institute Publishing House.

Levchuk, L. (1978). In the creative laboratory of the artist. Kyiv: Mystetstvo.

Krichenko, O. (2018,). Concert of composer Eugene Magalif and Chesapeake Flute Consort in RCH. Available at: . [Accessed 22 February 2016]. Title from the screen.

Maksimyuk, Ya. (2017). Eugene Magalif: in the United States I achieved what I have never dreamed about. V: A cconversation to the jubilee of Eugene Magalif, Available at: . [Accessed 20 November 2017]. Title from the screen.

Medushevskiy, V.V. (1976). On the regularities and means of artistic influence of music. Moscow : Muzyka.

Padalka, G.M. (2008). Art Pedagogy. Theory and methodology of teaching artistic disciplines. Kyiv: Osvita Ukrainy.

Poslavskiy, A.O. (2014). Specifics of string instrumentalism in chamber ensembles of the New Viennese School composers. D.Ed. Lviv.

Goodrich, A.J. (1989). Complete Musical Analysis. Chicago: Root & Sons Music.

Reimer, B. (1994). Can we understand music of foreign cultures? Proceeding of the 21st World Conference on the International Society of Music Education. Florida, USA.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кошевая, А. (2016). «Евгений Магалиф – Браво, маэстро!» : [Електронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gorozhanka.com/single-post/.../Евгений-Магалиф-БРАВО-МАЭСТРО. – Загл. с экрана. – Дата обращения 20.04.2016.

Кривцун О. А. Психология искусства / О. А. Кривцун. – Москва : Изд-во Литературного ин-та им. А. М. Горького, 2000. – 224 с.

Левчук Л. У творчій лабораторії митця / Л. Левчук. – Київ : Мистецтво, 1978. – 133с.

Криченко О. (2018), «Концерт композитора Евгения Магалифа и оркестра Chesapeake Flute Consort в РКЦ» : [Електронный ресурс]. – Режим доступа: www.russianwashingtonbaltimore.com/.../koncert-kompozitora-evgeniya-magalifa-i- o. – Загл. с экрана. – Дата обращения 22.02.2018.

Максимюк Я. (2017). «Евгений Магалиф: в США я достиг того, о чем и не мечтал // Беседа к юбилею Евгения Магалифа» : [Електронный ресурс]. – Режим доступа: available at: belisrael.info/?p=11258. – Загл. с экрана. – Дата обращения 20.11.2017.

Медушевский В. В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки / В. В. Медушевский. – Москва : Музыка, 1976. – 253 с.

Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва. Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін / Г. М. Падалка. – Київ : Освіта України, 2008. – 274 с.

Пославський А. О. Специфіка струнно-смичкового інструменталізму у камерних ансамблях композиторів Нової віденської школи : дис. ... канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво» / А. О. Пославський. – Львів, 2014. – 230 с.

Goodrich A. J. Complete Musical Analysis / A. J. Goodrich. – Chicago: Root & Sons Music, 1889. – 352 р.

Reimer B. Can we understand music of foreign cultures? / В. Reimer // Proceeding of the 21st World Conference on the International Society of Music Education. – Florida, USA, 1994. – Vol. 31. – рр. 227–245.

Copyright (c) 2018 Валентина Леонідівна Іванова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.