DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.38.2018.141822

КИЇВСЬКА ШКОЛА СОЛЬНОГО СПІВУ СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК ФЕНОМЕН ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВОКАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА

Olesia Neboha

Анотація


Мета дослідження. Сформувати системне розуміння явища київської вокальної школи через аналіз різних її напрямків, які сформувалися в середині та другій пол. ХХ ст. і реалізувалися у виконавській та педагогічній практиці викладачів Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (Київська консерваторія). Зокрема йдеться про школи О. Муравйової, М. Донець-Тесейр, К. Брун, І. Паторжинського та одеських педагогів, що працювали в консерваторії – Є. Чавдар, Б. Руденко та З. Христич. Метою дослідження є формування системного розуміння явища київської вокальної школи та довести її виключно важливу роль серед ін. європейських шкіл. Методи дослідження полягають у використанні феноменологічного методу (як пошук рис, що допомогли б назвати явище феноменом) та історичного методу. Ключовим моментом проблематики даної статті є розуміння Київської школи сольного співу як феномену. Наукова новизна полягає в тому, що київська вокальна школа системно досліджується як феномен у контексті ін. шкіл. Окрім цього, вперше аналізується низка маловідомих напрямків, які, свого часу були оригінальними явищами в процесі її розвитку. Висновки: Київська школа сольного співу дійсно є школою, за своєю сутністю, а її національне коріння та синтез характерних рис західноєвропейської (зокрема італійської) та російської шкіл визначають її як справжній феномен європейського та світового вокального виконавства. При цьому – з великою часткою самобутності, різнобарв’ям педагогічних та наукових підходів, що робить її знаковим явищем на теренах світового вокального виконавства.

Ключові слова


вокал; школа; методика; консерваторія; феномен

Повний текст:

PDF

Посилання


Akrytova, E. (1990). Professor O. Muravyova. Vykonavski shkoly vyshchykh uchbovykh zakhodiv Ukrainy [Schools of musical performance at Ukrainian universities], рр. 79 – 85.

Antoniuk, V. (1998)/ Ethnic and musicological features of Ukrainian vocal school (from the artistic and pedagogical experiences of M. Kondratiuk). Visnyk Derzhavnoi Akademii Kerivnykh Kadriv Kultury ta mystetstv [Bulletin of National Academy of Government Managerial Staff of Culture and Arts], no.2, pp.119–122.

Aselund, D. (2016). Development of the singer and his voice. Saint Petersburg: Lan, Planeta muzyki, 180 p.

Berehova, O. (2008). Ukrainian schools musical performance: stages of formation in the 20th century. Naukovyi visnyk Natsionalnoi muzychnoi akademii imeni P. Chaikovskoho [Bulletin of Petro Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine], vol. 63, pp. 131 – 150.

Hnyd, B. (1997). The history of vocal art. Kyiv: Petro Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine.

Grigor’eva, A. and E. Akrytova (1975). Sovetskaya muzyka [The Soviet music], 3, p. 37

Liudkevych, S. (1999). Oleksandr Mishuha as a performer and singing teacher. Researches, articles, reviews. Vol. 1. Lviv: Dyvosvit, pp. 430 – 438.

Mykhailova, T. (1975). Vocal schools founded in Kyiv Conservatory. Kyiv: Petro Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine. pp. 1–18.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Акритова Е. О. Професор О. О. Муравйова / Е. О. Акритова // Виконавські школи вищих учбових заходів України: зб. наук. пр. – Київ, 1990. – С. 79–85.

Антонюк В. Г. Етномузикологічні тенденції української вокальної школи (з творчо-педагогічного досвіду професора Національної Музичної Академії України ім. П. І. Чайковського М. К. Кондратюка) / В. Г. Антонюк // Вісн. Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999. – № 2. – С. 119–122

Аселунд Д. Развитие певца и его голоса / Д. Аселунд. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. – 180 с.

Берегова О. Музично-виконавські школи України: етапи становлення у ХХ столітті / О. Берегова // Наук. вісн. нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2008. – Вип. 67. – С. 131–150.

Гнидь Б. П. Історія вокального мистецтва / Б. Гнидь. – Київ : Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, 1997. – 319 с.

Григорьева А. (об Э. Акритовой) / А. Григорьева // Советская музыка. – 1975. – №3. – С. 37

Людкевич С. Олександр Мишуга як артист і вчитель співу / С. Людкевич // Дослідження, статті, рецензії, виступи. – Львів : Вид-во М. Коць «Дивосвіт», 1999. – Т.1. – С. 430–438.

Михайлова Т. Вокально-методические школы, сложившиеся в киевской консерватории: рукопис / Т. Михайлова. – Киев : Нац. муз. акад. Украини им. П. И. Чайковского. – С. 1–18

Copyright (c) 2018 Олеся Григорівна Небога

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.