DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.38.2018.141826

ТЕМА ТА ОБРАЗ В ДИЗАЙНЕРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕО ВОЗІАНОВА

Rada Mykhailova, Marianna Koropenko

Анотація


Мета роботи – розглянути та проаналізувати творчу діяльність Тео (Федора) Возіанова як одного із провідних українських дизайнерів одягу; на прикладі подіумних колекцій, представлених ним на «Українських тижнях моди» (Ukrainian Fashion Week), виявити тематику, стилістику та образність його дизайнерської діяльності, простежити особливості її формування та еволюційно-трансформаційний рух. Методологія дослідження полягає у застосуванні комплексного аналізу матеріальних (одягу) та нематеріальних (ідейно-образних) засад творчого доробку Тео Возіанова. Наукова новизна роботи полягає у перегляді, впорядкуванні та систематизації фактів творчої біографії  дизайнера щодо визначення значимості його діяльності у розвитку української фешн-індустрії, сучасних процесів в українському дизайні одягу в цілому. Висновки. Підсумовано, що у колекціях Т. Возіанова присутня відпрацьована ним, індивідуальна, впізнавана стилістика та образність, що існує як бренд vozianov. Дизайнерську лінію Т. Возіанова  відрізняє образність, створена поза канонами традиційної моди і поза її унормувань, яка постає у відповідних формах системи образ-імідж. Дизайн-ідеї Т. Возіанова мають філософське підгрунтя, яке впливає як на інтерпретації образів його колекцій, так і на обраний ним напрямок фешн-творчості. Звернення до теорії та живопису Казимира Малевича, піднесло проектну діяльність Т. Возіанова до надактуальної концептуальності, підтвердивши ідею мінімалізму, геометризму, лаконічності форм, які  притаманні всім його колекціям і є запитаними в сучасній українській та європейській моді; Т. Возіанов переосмислив доробок К. Малевича не тільки через систему образів, а й як власний авторський творчий прийом, завдавши тим самим ідеї супрематизму сучасного імпульсу. Мистецькі пріоритети у дизайні Т. Возіанова визначають оригінальність його тем, новітньої стилістики та образності. Образно-тематичний підтекст творчості Т. Возіанова грунтується на інтелектуально-аналітичній основі та підсилюється креативністю творчої думки, що є невід’ємною складовою магістрального напряму сучасного дизайну.

Ключові слова


дизайн; мистецтво; індустрія моди; тематика; образ; стиль; супрематизм; образно-тематичні засади; концептуальне бачення; творчий доробок

Повний текст:

PDF

Посилання


Vozianov, F. (2017). Collection «Malevich», [online] Available at: [Accessed 17.04.2018].

Elegant New York, (2016). Vozianov Fedor. “DNA of style”, [online] Available at: [Accessed 17.04.2018].

Styleinsider (2016). Vozianov Fedor [online] Available at: [Accessed 17.04.2018].

Ukraine Couture, Vozianov Fedor, [online] Available at: [Accessed 17.04.2018].

Ukrainian Fashion Week, Designer Fedir Vozianov. Collections, [online] Aailable at: [Accessed 17.04.2018].

Lady.tsn.ua (2015). Collection «Suprematism 2.0» “F. Vozianov: what to wear” [online] Available at: [Accessed 17.04.2018].

Vogue.ua (2016). Vozianov, “Conspiracy of silence”, collection f/w16/17, [online] Available at: <[https://vogue.ua/article/fashion/bre nd/krugovaya-poruka-kollekciya-vozianov-osen-zima-16-17> [Accessed 17.04.2018].

Jetsetter.ua (2016). Vozianov, F., Collection «Wantit». s/s 17 [online] Available at: [Accessed 17.04.2018].

YouTube (2016). NAVAA. Conference “Kazymyr Malevych. Kyiv aspect” (Session 3), [online] Available at: [Accessed 17.04.2018].

Koropenko, M. (2016). Fashion designer Fedor Vozianov: features of creative ways. Tradyciji Ta Novaciji u Vyshhyj Arkhitekturno-Khudozhnij Osviti [Traditions and Innovations in Higher Architectural-Artistic Education], no.4, pp. 40–45.

Paintings by Kazymyr Malevych. Gallery, 1929–1931, [online] Available at: [Accessed 17.04.2018].

Malevich K. (2013). Black square. Publishing group: «Lenizdat», «Komanda A».

Markade, Zh.-K. (2013). Malevych. Kyiv : Rodovid.

Channel 24. (2015). 24 ‘Ukrainian designers whose clothes are worn abroad’, [online] Available at: [Accessed 17.04.2018].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Возианов Федор. Коллекция «Малевич» [Електронний ресурс] // VOZIANOV [сайт]. – Київ, 2018 – Режим доступа: http://vozianov.fashion/. – Загл. с экрана. – Дата обращения 17.04.2018.

Возианов Ф. ДНК стиля [Електронний ресурс] // Online Magazine [сайт]. – Режим доступа: http://elegantnewyork.com/fedor-vozianov/. – Загл. с экрана. – Дата обращения 17.04.2018.

Возианов Федор [Електронний ресурс] // STYLEINSIDER [сайт]. – Київ, 2016 – Режим доступа: http://styleinsider.com.ua/2016/03/vozianov/. – Загл. с экрана. – Дата обращения 17.04.2018.

Возианов Федор. История бренда [Електронний ресурс] // Ukraine Couture. Украинский портал о моде, дизайне и создании одежды [сайт]. – Київ, 2016 – Режим доступa: http://ukraine-couture.com/index.php/modnye-imena/ukrain skie-dizajnery/item/voziyanov-fedor – Загл. с экрана. – Дата обращения 17.04.2018.

Дизайнер Федір Возіанов: колекції [Електронний ресурс] // UKRAINIAN FASHION WEEK [сайт]. – Київ, 2016 – Режим доступа: http:// fashionweek.ua/brand/vozianov-51. – Назва з екрану. – Дата звернення 17.04.2018.

Коллекция «Супрематизм 2.0» Ф. Возианов: что носить [Електронний ресурс] //Леди [сайт]. – Режим доступа: http://lady.tsn.ua/moda/pisk-mody/platya-znaki-i-shapki-s-ushkami-fedor-vozianov-predstavil-svoyu-kollekciyu-531745.html. – Загл. с экрана. – Дата обращения 17.04.2018.

Круговая порука. Коллекция Vozianov осень-зима 16/17 [Електронний ресурс] // VOGUE. UA [сайт]. – Київ, 2016. – Режим доступа: https:// vogue.ua/article/fashion/brend/krugovaya-poruka-kollekciya-vozianov-osen-zima-16-17.html. – Загл. с экрана. – Дата обращения 17.04.2018.

Коллекция «Wantit». Показ Vozianov s/s 17 [Електронний ресурс] // Jet Setter. Ua [сайт]. – Київ, 2016. – Режим доступа: http://jetsetter.ua/stati/ sobytie/pokaz-vozianov-ss-2017-18710.html. – Загл с экрана. – Дата обращения 17.04.2018.

Казимир Малевич. Київський аспект. (Сесія 3) (відео) [Електронний ресурс] // YouTube [сайт]. – Київ, 2016– Режим доступа: https://www.youtube. com/watch?v=ajRusGI1Sqw. – Загл с экрана. – Дата обращения 17.04.2018.

Коропенко М.В. Дизайнер одягу Федір Возіанов: риси творчого шляху / М. В. Коропенко // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Київ, 2013. – № 4. – С. 40–45

Картины Казимира Севериновича Малевича. Галерея. 1929–1931 [Електронній ресурс]. – Режим доступа : http://kazimirmalevich.ru/1929_2/. –. Загл. с экрана. – Дата обращения17.04.2018

Малевич К. Черный Квадрат / К Малевич. – Санкт-Петербург: Издательская группа «Лениздат», «Команда А», 2013. – 288 с.

Маркаде Жан- Клод. Малевич / Жан-Клод Маркаде – Київ: Родовід, 2013. – 304с.

24 украинских дизайнера, одежду которых носят за рубежом / Ф. Возианов [Електронний ресурс] // 24 канал [сайт]. – Київ, 2015. – Режим доступа: https://24tv.ua/ru/24_ukrainskih_dizajnera_odezhdu_kotoryh_nosjat_za_rube zhom_n602376. – Загл с экрана. – Дата обращения17.04.2018.

Copyright (c) 2018 Рада Дмитрівна Михайлова, Маріанна Володимирівна Коропенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.