DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.38.2018.141827

АНТИЧНА ЗАЧІСКА В ІСТОРИКО-ХУДОЖНЬОМУ КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ МОДИ

Oksana Minenko

Анотація


Метою статті є визначення особливостей розвитку античної зачіски в історико-художньому контексті розвитку світової моди як важливого елементу вбрання та складової іміджу людини. У статті висвітлюються особливості змін традиційних рис античної зачіски в різних історичних періодах відповідно до вимог часу. Методи дослідження. Для досягнення мети було проаналізовано науково-теоретичну, мистецтвознавчу і методичну літературу. А також були використані методи наукового пізнання: проблемно-хронологічний, конкретно-історичний, статистичний, описовий, логіко-аналі-тичний. Наукова новизна. Досліджується винайдення нових технологічних прийомів у формуванні зачісок та функціонуванні різних стилів, напрямків та смаків у сучасному перукарському мистецтві. Висновки. У процесі історичного розвитку традиційні риси античної зачіски як важливого елементу вбрання, складової іміджу людини, зазнали трансформації у відповідності зі зміною естетичних ідеалів конкретних історичних періодів – від античності до сучасності. Завдяки цьому класичні канони краси волосся, способи його укладання змінюються відповідно до вимог часу, збагачуючись та урізноманітнюючись.

Ключові слова


культура; Античність; зачіска; антична зачіска; мода; еволюція; краса; технологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilodida, I. ed. (1970–1980). Ukrainian language dictionary. In 11 vols. Vol. 4. Kyiv: Naukova dumka.

Borshch, I. (2012). Formation of computer modeling skills in future hair stylists and makeup artists. D.Ed. Borys Grinchenko Kyiv University.

Vinkelman, I. (1933). The history of ancient art. Short essays. Leningrad: Gosudarstvennoe izdatelstvo izobrazitelnykh iskusstv.

Kostiuk, O. (2014). Mask in initiation ceremonies and its actualization in modern society. Uchenye zapiski Tavricheskogo natsional'nogo universiteta im. V. I. Vernadskogo. Seriya: Filosofiya. Kul'turologiya. Politologiya. Sotsiologiya [Scientific notes of Tavrida National Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political science. Sociology], vol. 27(66), no. 1/2, pp. 263–270.

Lehenkyi, Yu. (1998). Fashion system: culturology, aesthetics, design. Kyiv: State Academy of Light Industry of Ukraine.

Losev, A. (1988). The history of ancient aesthetics. The past centuries. Book 1. Moscow: Iskusstvo.

Lubianska, S. (2016). The color type of appearance and individual hairstyle design. Kyiv: KAMP.

Publius Ovidius Naso. (1992). The science of love. Moscow: Vernisazh.

Freud, S. (1989). Essays on the psychology of sexuality. Moscow: Nauka-PRESS.

Odynets, H. (2013). The role of historical styles to create artistic and functional image professionals in hairdressing and makeup. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 1(7), issue 14. рр. 169–173.

The Art and Craft of Hairdressing / ed. N.E.B. Wolters // The New Era Publishing Company, Ltd. London, 1963. – 661 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Борщ І. П. Формування умінь комп’ютерного моделювання у майбутніх фахівців-дизайнерів зачіски та макіяжу : дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук: спец.: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / І. П. Борщ ; Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. – 297с.

Винкельман И. И. История искусства древности. Малые сочинения / И. И. Винкельман. – Ленинград : ОГИЗ,1933. – 432 с.

Костюк О. П. Маска в обрядах инициации и ее актуализация в модерном обществе / О. П. Костюк // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Философия. Культурология. Политология. Социология. – 2014. – Т. 27(66). – № 1/2. – С. 263–270.

Легенький Ю. Г. Система моды: культурология, этетика, дизайн / Ю. Г. Легенький, Л. П.Ткаченко. – Киев : ГАЛПУ, 1998. – 224 с.

Лосев А. История античной эстетики. Последние века. Кн. 1. / А. Лосев. – Москва : Искусство, 1988. – 414 с.

Лубянська С. П. Кольоровий тип зовнішності і індивідуальне моделювання зачіски / С. П. Лубянська. – Київ : КАПМ, 2016. – 27 с.

Овидий. Наука любить / Овидий. – Москва : Вернисаж, 1992. – 220 с.

Словник української мови. В 11 т. Т. 4. / АН УРСР, Ін-т мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – Київ : Наукова думка, 1970–1980. – С. 380.

Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности / З. Фрейд. – Москва : Наука-ПРЕСС, 1989. – 84 с.

Odynets H. A. The role of historical styles to create artistic and functional image professionals in hairdressing and makeup / H. A. Odynets // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2013. – 1(7). – issue 14. – рр. 169–173.

The Art and Craft of Hairdressing / Gilbert A. & N. E. B. Wolters (eds). – The New Era Publishing Company, Ltd. London, 1964. – 661 р.

Copyright (c) 2018 Оксана Анатолiївна Мiненко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.