DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.38.2018.141830

СЮЖЕТ «РІЗДВО ХРИСТОВЕ» В УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ: ІКОНОГРАФІЯ ТА СИМВОЛІКА ОБРАЗУ

Yuliia Popenіuk

Анотація


Мета статті проаналізувати іконографію, виявити ідейно-концептуальні та художньо-стилістичні особливості сюжету «Різдво Христове» в середньовічному мистецтві України. Методи дослідження базуються на мистецтвознавчих та загальнонаукових методах. Під час опрацювання джерел використовувалися методи систематизації, історико-порівняльного аналізу, типології. Аналізуючи іконографічний матеріал, застосовувалися методи формального аналізу, іконографії, іконології та компаративістики. У дослідженні зібрано та проаналізовано збережені пам’ятки іконопису та гравюр з музейних і приватних збірок, з іконостасів церков України та Польщі. У праці обґрунтовується самобутність іконографії «Різдва Христового» в українському мистецтві, створеної на межі східної та західної мистецьких традицій. Проаналізовано художньо-стилістичні особливості українських ікон на сюжет Різдва Ісуса Христа XV – першої пол. XVI ст. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше в українському мистецтвознавстві центральним об’єктом дослідження обрано сюжет «Різдво Христове», який має глибокий богословсько-символічний зміст. Висновки. Виявлено, що в іконах Різдва Христового цього періоду малярі застосовували принцип композиції нашарування та вибирали високу лінію горизонту. Загалом для ікон характерне площинне трактування простору з застосуванням законів зворотної перспективи. Джерело освітлення в іконах невизначене, зберігалася канонічна символіка барв. Автори традиційно використовують сукцесивний метод зображення. Під впливом європейського мистецтва в українському іконописі виокремлюється самостійна іконографія Різдва Христового з поклонінням волхвів.

Ключові слова


український живопис; художньо-стилістичні особливості; іконографія сюжету Різдва Христового; символіка образу

Повний текст:

PDF

Посилання


Vzdornov, H. (1978). Kiev Psalter of the year 1397. Moscow: Iskusstvo.

Helytovych, M. (2010). Icons of the Starosambirschyna of the 14th Century – of the 16th Century from the collection of the National Museum in Lviv named after Andrey Sheptytskyю Lviv: Svichado.

Krekhovetskyi, Ya. (2000). Theology and Spirituality of the Icon. Lviv: Svichado.

Miliaieva, L. (2007). Ukrainian icon of the 11th Century – of the 18th Century. Kyiv: Dukhovna spadshchyna Ukrainy.

Ovsiichuk, V. (1985). Essays on the history of Ukrainian art. Ukrainian art of the 14th Century – the first half 17th Century. Kyiv: Mystetstvo.

Ovsiichuk, V. (2000). The story about the icon. Lviv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy.

Ovsiichuk, V. (1996). Ukrainian painting of the 10th Century – of the 18th Century. Color problem. Lviv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy.

Patriarch Demetrius (Jarema) (2005). Iconography of Western Ukraine of the 12th Century – of the 15th Century. Lviv: Drukarski kunshty.

Svientsitska, V. (1991). ‘Painting of the 14th Century – of the 16th Century’ in Bazhan M. Istoriia ukrainskoho mystetstva. V 6 t. T. 2. : Mystetstvo XIV – pershoi polovyny XVII stolittia [History of Ukrainian art. In 6 vols. Vol. 2. : Art of the XIV – the first half of the seventeenth century], рр. 208–274.

Svientsitska, V. (1991). World by the eyes of folk artists. Ukrainian folk painting of the 13th Century – of the 20th Century. Kyiv: Mystetstvo.

Svientsitska, V. and Sydor, O. (1990). Legacy of the ages. Lviv: Kameniar.

Sydor, O. (2001). “Now Bethlehem is news” ... (To the theme of the Nativity of Christ in Ukrainian art). Rizdvo Khrystove 2000 [Christmas of Christ 2000], рр. 139–145.

Janocha M. (2001). Ukraińskie I białoruskie ikony świąteczne w dawnej Rzeczypospolitej : problem kanonu. Warszawa: Neriston.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вздорнов Г. Киевская Псалтирь 1397 года / Г. Вздорнов. – Москва : Искусство, 1978. – 459 c.

Гелитович М. Ікони Старосамбірщини XIV – XVІ століть зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького / М. Гелитович. – Львів : Свічадо, 2010. – 240 с.

Креховецький Я. Богослов’я та духовність ікони / Я. Креховецький. – Львів : Свічадо, 2000. – 184 с.

Міляєва Л. Українська ікона ХІ – XVIII ст. / Л. Міляєва. – Київ: Духовна спадщина України, 2007.– 525 с.

Овсійчук В. Нариси з історії українського мистецтва. Українське мистецтво XIV – першої половини XVІІ століття / В. Овсійчук. – Київ : Мистецтво, 1985. – 176 с.

Овсійчук В. Оповідь про ікону / В. Овсійчук – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2000. – 297 с.

Овсійчук В. Українське малярство X – XVIII століть. Проблема кольору / В. Овсійчук – Львів : Інститут народознавства НАН України, 1996. – 480 с.

Патріарх Димитрій (Ярема). Іконопис західної України ХІІ – ХV ст. / Патріарх Дмитрій (Ярема). – Львів : Друкарські куншти, 2005. – 508 с

Свєнціцька В. Живопис XIV – XVІ століть / В. Свєнціцька // Історія українського мистецтва. В 6 т. Т. 2. : Мистецтво XIV – першої половини XVІI століття. – Київ , 1967. – С. 208–274.

Свєнціцька В. Світ очима народних майстрів. Українське народне малярство ХІІІ – ХХ століть. / В. Свєнціцька. – Київ : Мистецтво, 1991. – 304 с.

Свєнціцька В. Спадщина віків / В. Свєнціцька, О. Сидор. – Львів : Каменяр, 1990. – 72 с.

Сидор О. «Во Вифлеємі нині новина…» (До теми Різдва Христового в українському мистецтві) / О. Сидор // Різдво Христове 2000. – Львів, 2001. – С. 139–145

Janocha M. Ukraińskie I białoruskie ikony świąteczne w dawnej Rzeczypospolitej : problem kanonu / M. Janocha. – Warszawa : Neriston, 2001. – 676 s.

Copyright (c) 2018 Юлія Анатоліївна Попенюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.