DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.38.2018.141831

УКРАЇНА НА ВЕНЕЦІАНСЬКИХ БІЄНАЛЕ

Lesia Turchak

Анотація


Мета роботи. Дослідження пов’язане із вивченням фактів поширення українського образотворчого мистецтва в світовому художньому просторі ХХ і ХХІ ст. Метою ж даної статті є розгляд презентації проектів українського мистецтва періоду Незалежності України в контексті Венеціанських бієнале Методи дослідження полягають у використанні загальнонаукових методів, теоретичних та практичних підходів щодо аналізу мистецьких проектів. Це дало можливість розкрити актуальні питання презентації України на виставках міжнародного рівня. Наукова новизна роботи полягає в систематизації досліджень творчості українських митців, їх проектів та презентації на відомих європейських виставках сучасного мистецтва. Дослідження трансформацій дозволяє прослідкувати ті зміни, які відбулися протягом десятиліть. Висновки: українське мистецтво відповідає європейським тенденціям та посідає належне місце в світовому художньому просторі.

Ключові слова


бієнале у Венеції; художній процес; українські проекти; сучасне образотворче мистецтво

Повний текст:

PDF

Посилання


Avramenko, O. (2009). Art worlds for Venice, or WB-53. Modern Art, 2009, [online] Available at: [Аccessed 05.03.2018].

Botanova, K. (2007). The Venice Carnival. The fourth double. Zerkalo nedely [Mirror of the week], issue 8/12, pp. 4.

Botanova, K. (2005) Force majeure as a principle of public policy. Zerkalo nedely [Mirror of the week], issue8/9, pp. 19.

‘The opening of the Ukrainian Pavilion was held at the Venice Biennale’. Available at: [Аccessed 08.04.2018].

Kurina, A. (2011). Ukraine at the 54th Venice Biennale: Hard boiled eggs. Ukrayins’ka pravda zhy’ttya. [Ukrainian truth of life] Available at: [Аccessed 12.03.2018].

Kushnariova, M. (2014). Contemporary Ukrainian Fine Arts and the World Artistic Community: together or separately. Ukrainian Studies Almanac. Available at: [Аccessed 11.03.2018].

‘A poem about the inner sea, the 52nd Venice Biennale’. Available at: [Аccessed 17.03.2018].

Rohotchenko, O. (2014). Biennale ‘55 as the litmus of the modern concept Modern Art, Available at: [Аccessed 24.03.2018].

Rusnak, І. (2014). To the history of the publication of the drama «The Noise of Millstones» by Ulas Samchuk. Literary process: methodology, names, trends, [online] Available at: [Аccessed 24.03.2018].

Sidorenko, V. (2004) The Venice Biennale and the problems of contemporary art in Ukraine. Modern Art, [online] Available at: [Аccessed 25.03.2018].

Soloviov, A. (2010) The newest history of Ukrainian art. Point zero, [online] Available at: [Аccessed 01.04.2018].

Soloviov, А. (2006). Turbulent Gateways. Kyiv. Intertekhnolohiia.

Young people to represent Ukraine at the Venice Biennale, [online] Available at: http://life.pravda.com.ua/culture/2013/05/15/128523. [Аccessed 07.04.2018].

Ukrainian Pavilion at the Venice Biennale will open on May 7. (2015). Sto dvanadtsiat [112], [online] Available at: [Аccessed 08.04.2018].

Ukraine will present Mikhailov’s «Parliament» at the 57th Venice Biennale, [online] Available at: [Аccessed 08.04.2018].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Авраменко О. Художні світи для Венеції, або ВБ-53 / О. Авраменко // Сучасне мистецтво, 2009 [Електронний ресурс] – Режим доступу. – file:///C:/Users/Admin/Downloads/S_myst_2009_6_5%20(1).pdf. – Дата звернення 05.03.2018

Ботанова К. Венецианский карнавал. Дубль четвертый. / К. Ботанова // Зеркало недели. – 2007. – 8–16 марта. – C.4

Ботанова К. Форс-мажор як принцип публічної політики / К. Ботанова // Дзеркало тижня. – 2005. – 26 берез.1 квіт. – С. 19

Відбулося відкриття українського павільйону Венеціанської бієнале 2009 [Електронний ресурс] – Режим доступу. – http://pinchukartcentre.org/ ua/news/9465/. – Дата звернення 08.04.2018

Курина А. Украина на 54-й Венецианской биеннале: яйца вкрутую [Електронный ресурс] / А. Курина // Українська правда життя. – 2011. – Режим доступу. – http://life.pravda.com.ua/culture/2011/05/30/79591/ – Дата звернення 12.03.2018

Кушнарьова М. Сучасне українське образотворче мистецтво та світова художня спільнота: разом чи окремо?/ М. Кушнарьова // Українознавчий альманах, 2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу. – file:///C:/Users/Admin/ Downloads/Ukralm_2014_17_59.pdf. – Дата звернення 11.03.2018

Поема про внутрішнє море, 52 Венеціанська бієнале [Електронний ресурс]. 2007. – Режим доступу. – http://pinchukartcentre.org/ua/exhibitions/past/ 7442 – Дата звернення 17.03.2018

Роготченко О. Бієнале ‘55 як лакмус сучасного концепту / О. Рогтченко // Сучасне мистецтво, 2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу. – file:C:/Users/Admin/Downloads/S_myst_2014_10_20%20(2).pdf – Дата звернення 24.03.2018

Руснак І. До історії видання драми «Шумлять жорна» Уласа Самчука / І. Руснак // Літературний процес: методологія, імена, тенденції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : – http://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/ view/210/209#.Wxac0e6FOM8 pdf. – Назва з екрану. – Дата звернення 24.03.2018

Сидоренко В Венеціанські Бієнале і проблеми сучасного мистецтва в Україні / В. Сидоренко // Сучасне мистецтво, 2004 [Електронний ресурс] – Режим доступу. – irbis-nbuv.gov.ua file:///C:/Users/Admin/Downloads/S_myst_ 2004_1_11%20(1).pdf. – Назва з екрану. – Дата звернення 25.03.2018

Соловйов А. Новейшая история украинского искусства [Електронний ресурс] / А. Соловйов, А. Ложкина // Point zero. – 2010. – Режим доступа. – http://top10-kiev.livejournal.com/279840.html. – Загл. с экрана. – Дата обращения 01.04.2018.

Соловйов О. Турбулентні шлюзи / Олександр Соловйов. – Київ : Інтертехнологія, 2006. – 192 с

Україну на Венеційській бієнале представить молодь [Електронний ресурс] // Українська правда життя 15.05.2013. – Режим доступу. – http://life. pravda.com.ua/culture/2013/05/15/128523/. – Назва з екрану. – Дата звернення 07.04.2018

Український павільйон на Венеційській бієнале відкриється 7 травня [Електронний ресурс] // 112. – 2015. – Режим доступу. – http://ua.112.ua/svit/ ukrainskyi-pavilion-na-venetsiiskii-biienale-vidkryietsia-7-travnia-226585.html/. – Назва з екрану – Дата звернення 08.04.2018

Україна представить «Парламент» Михайлова на 57-ій Венеційській бієнале [Електронний ресурс] // Українська правда життя. – Режим доступу :https://life.pravda.com.ua/culture/2017/01/19/222194/. – Назва з екрану – Дата звернення 08.04.2018

Copyright (c) 2018 Леся Іванівна Турчак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.