DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.39.2018.153647

ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 3D MAPPING В УКРАЇНІ

Aliona Dokolova

Анотація


Мета дослідження – здійснити комплексний аналіз історії становлення технології 3D Mapping (відеомеппінг) в Україні та особливостей її використання. Застосовано такі методи дослідження: аналіз, синтез, історично-порівняльний (для висвітлення історії становлення 3D Mapping в Україні та вивчення українських і зарубіжних мультимедійних проектів), мистецтвознавчий (для розгляду особливостей використання 3D Mapping). Наукова новизна статті полягає у виявленні можливостей використання 3D Mapping як новітньої технології в різних культурно-мистецьких сферах. 3D Mapping досліджено як продовження технології “chromakey”, яка широко використовується в сучасному кінематографі. Здійснено прогноз стосовно перспектив використання 3D Mapping в мистецтві та рекламі. Висновки. Доведено, що еволюція екранного мистецтва з кінця ХХ ст. відбувається під впливом аудіовізуальних технологій, 3D Mapping. Сучасний етап його розвитку характеризується інтеграцією та синтезом різних засобів і технологій інформаційно-технічного прогресу в культурі і мистецтві. Використання художньо-технологічного аспекта в сценарно-режисерському вирішенні заходу є запорукою його успіху та глядацької симпатії, що знаходить відображення у художньо-естетичній свідомості.

Ключові слова


3D Mapping; екранне мистецтво; “chromakey”; аудіовізуальні твори; сценографія; відеопроекція

Повний текст:

PDF

Посилання


3D Proektsionnoe shou ko Dnyu Kramatorska [3D projection show for the Kramatorsk Day]. Promo-Promin, [online] Available at: http://www.promo-promin.com/portfolio/item/99/. [Accessed 13 June 2018].

Klishch, O. (2014). Osoblyvosti vykorystannia svitlovykh proektsii na obiektakh miskoho seredovyshcha [Features of the use of light projections on objects of the urban environment]. Visnyk Odeskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury, [online] issue 54, pp 164–169. Available at: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2014_54_30> [Accessed 13 June 2018].

Lander, I., Kubakh, A. (2009). ‘Video mapping as a new form of creativity, its kinds and possibilities’. Sibirskaya assotsiatsiya konsul’tantov. Zaochnye nauchno-prakticheskie konferentsii [The Society of Professional Consultants of Siberia], [online] Available at: <http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21- 16/2661-2012-05-21-07-38-11> [Accessed 13 June 2018].

Mal’tseva, E. (2013). Razvitie audiovizual’noi kul’tury studencheskoi molodezhi v usloviyakh klubnogo ob’edineniya [The development of audiovisual culture of student youth in the conditions of club association]. D.Ed. Chelyabinsk State Academy of Culture and Arts.

Mikhaylov, L. (2007). Tekhnicheskie sredstva oformleniya sovremennogo estradnogo zrelishcha kak esteticheskii fenomen [Technical means of designing a contemporary variety show as an aesthetic phenomenon]. Moscow: RATI.

Razlogov, K. ed. (2005). Novye audiovizual’nye tekhnologii [New audiovisual technologies]. Moscow: Editorial URSS.

Poznin, V. (2008). Ekrannoe tvorchestvo: sovremennye tekhnologii [Screen arts: modern technologies]. Vestnik Tambovskogo universiteta, no.2, pp. 425–428.

Usov, Yu. (1995). V mire ekrannykh iskusstv [In the world of screen arts]. Moscow: SvR-Argus.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


3D Проекционное шоу ко Дню Краматорска. Promo-Promin [сайт] URL: http://www.promo-promin.com/portfolio/item/99/. (дата звернення: 13 Червеня 2018).

Кліщ О. А. Особливості використання світлових проекцій на об’єктах міського середовища. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, 2014. Вип. 54. С. 164–169. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2014_54_30. (дата звернення: 13.06.2018)

Ландер И. Г. Видео-маппинг как новая форма творчества, его виды и возможности. В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сб. ст. по матер. XI междунар. науч.-практ. конф. Ч. 2. Новосибирск: СибАК, 2012. С. 50–53.

Мальцева Е. В. Развитие аудиовизуальной культуры студенческой молодежи в условиях клубного объединения: дис. ... канд. пед. наук. Челябин. гос. акад. культуры и искусств. Челябинск, 2013. 194 с.

Михайлов Л. Н. Технические средства оформления современного эстрадного зрелища как эстетический феномен. Москва: Рос. акад. театр. искусств, 2007. 40 с.

Новые аудиовизуальные технологи / Отв. ред. К. Э. Разлогов. Москва : Едиториал УРСС, 2005. 481 с.

Познин В. Ф. Экранное творчество: современные технологии. Вестник Тамбовского университета. Тамбов, 2008. №7. С. 425–428.

Усов Ю. Н. В мире экранных искусств. Москва: SvR-Аргус, 1995. 224 с.

Copyright (c) 2018 Альона Сергіївна Доколова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.