DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.39.2018.153648

СУЧАСНІ ГУМОРИСТИЧНІ ШОУ-ПРОГРАМИ НА ЕСТРАДІ УКРАЇНИ: КОНЦЕПЦІЯ ЗАДУМУ ТА ДІЙОВІ ОЗНАКИ

Nataliia Donchenko

Анотація


Мета роботи. Висвітлити концептуальні вимоги до творчого задуму режисера-постановника сучасних гумористичних шоу-програм, надати характеристику дійовим ознакам комедійних номерів, обґрунтувати принципи жанрового плану даних форм та систематизувати основні складові професійних компетенцій режисера і артиста естради. Методологія дослідження полягає у застосуванні мистецтвознавчого, функціонального, аналітичного, системного методів дослідження сучасних гумористичних шоу-програм на естраді України, їх професійного створення за законами сценічного мистецтва, здійснення аналізу головних вимог щодо концепції даних вистав та номеру як складової цілісного дійства, та структуризації професійних компетенцій режисера і артиста. Наукова новизна. Вперше систематизовані основні складові професійних компетенцій режисера і артиста естради, визначені дійові ознаки комедійного номеру, розроблені концептуальні вимоги щодо створення гумористичних шоу-програм. У результаті здійсненого дослідження можна зробити висновок, що авторам, постановникам, виконавцям сучасних гумористичних шоу-програм необхідно дотримуватися професійних компетенцій, обов’язково виконувати у своїй художній діяльності на сценічних підмостках естради головні завдання творчої майстерності, враховуючи дійові ознаки жанрового плану номеру та вистави загалом.

Ключові слова


сатирична комедія; гумористична шоу-програма; режисер; артист; номер; режисерський прийом; професійні компетенції; дійові ознаки; концепція задуму

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bogdanov, I., Vinogradskiy, I. (2009). Dramaturgiya estradnogo predstavleniya [Drama of the variety show]. St. Petersburg: Russian State Institute of performing arts.

Klekovkin, O. (2012). Theatrica. Leksykon [Theatrica. Lexicon]. Kyiv: Feniks.

Pavi, P. (2003). Slovar’ teatra [Dictionary of Theater]. Translated from French by L. Bazhenova. Moscow: Russian Institute of Theater Arts.

Khoruzhenko, K. (1997). Kul’turologiya: entsiklopedicheskiy slovar’ [Culturology. Encyclopedic Dictionary]. Rostov-on-Don: Feniks.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Богданов И. А., Виноградский И. А. Драматургия эстрадного представления. Санкт-Петербург : Рос. гос. ин-т сценических искусств, 2009. 424 с.

Клековкін О. Ю. Theatrica. Лексикон. Київ : Фенікс, 2012. 801 с.

Пави П. Словарь театра / Пер. с фр.; Под ред. Л. Баженовой. Москва : Рос. ин-т театрального искусства, 2003. 516 с.

Хоруженко К. М. Культурология: энциклопедический словарь. Ростов на Дону: Феникс, 1997. 640 с.

Copyright (c) 2018 Наталія Петрівна Донченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.