DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.39.2018.153657

ВПЛИВ ЗВУКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СТАНОВЛЕННЯ МУЗИЧНОГО КІНОФІЛЬМУ

Lev Riazantsev

Анотація


Мета роботи. Проаналізувати вплив звукових технологій на становлення музичного кінофільму. Методи дослідження передбачають застосування аудіовізуального аналізу перших звукових музичних кінофільмів, що дозволить прийти до розуміння значення звукових технологій на становлення музичного кінофільму. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що чітко проаналізовано розвиток перших звукових технологій та показано їх вплив на становлення музичного кінофільму. Висновки. Поява звуку в кіно призвела до руйнування сталих уявлень про художні принципи німого кіно. Це змусило робити пошуки нових форм зображальної організації матеріалу, органічно пов’язаних з особливостями звукового кіно: побудовою мізансцени і композиції кадру, рухом камери, новим розумінням монтажу і монтажного ритму. У фільмі «42-а вулиця» (1933) при зйомках був вперше застасовний метод, який отримав назву «зйомка під фонограму». Він використовується і до теперішнього часу при зйомках музичних і танцювальних сцен, а також екранізації концертів і музичних вистав. Тільки завдяки розвитку звукових технологій були сформовані основні художні принципи створення музичного кінофільму.

Ключові слова


внутрішньокадрова музика; музичний фільм; синхронна зйомка; зйомка під фонограму

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Eisenstein, S. (1964). Izbrannye proizvedeniya. V 5 t. T. 2. Montazh [Selected Works. In vols. 5. vol. 2. Editing]. Moscow: Iskusstvo.

Horpenko, V. (2000). Arkhitektonika filmu: Rezhyserski zasoby i sposoby formuvannia struktury ekrannoho vydovyshcha. V 5 t. T. 3. [Architectonics of the film: directorial means and methods of forming the structure of an on-screen spectacle. In vols. 5. vol. 3.]. Kyiv: Kyivskyi derzhavnyi instytut teаtralnoho mystetstva.

Lissa, Z. (1970). Estetika kinomuzyki [Aesthetics of film music]. Moscow: Muzyka.

Mankovsky, V. (1984). Osnovy zvukooperatorskoi raboty [Fundamentals of sound producer’s work]. Moscow: Iskusstvo.

Riazantsev, L. (2015). Tekhnika leitmotyviv v kinomuzytsi [The technique of leitmotifs in cinematic music]. Visnyk KNUKiM. Seriia: Mystetstvoznavstvo, issue 33. pp. 124–130.

Rozlogov, K. ed. (2005). Vvedenie v ekrannuyu kul’turu: novye audiovizual’nye tekhnologii [Introduction to screen culture: new audiovisual technology]. Moscow: Iskusstvo.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму: режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища. В 5 т. Т. 3. Київ: ДІТМ, 2000. 145 с.

2. Введение в экранную культуру: новые аудиовизуальные технологии / ред. К. Є. Розлогов. Москва : Искусство, 2005. 480с.

3. Лисса З. Эстетика киномузыки : [Пер. с нем., предисл. Б. Ярустовского]. Москва: Музыка, 1970. 495с.

4. Маньковський В. С. Основы звукооператорской роботы. Москва: Искусство, 1984. 240с.

5. Рязанцев Л. В. Техніка лейтмотивів в кіномузиці Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство. Київ, 2015. Вип. 33. С.124–130.

6. Ейзенштейн С. М. Избранные произведения. В 5т. Т. 2. Монтаж. Москва: Искусство, 1964. 549с.

Copyright (c) 2018 Лев Васильович Рязанцев

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.